संस्कृति

येँ– फुसिंख्यः (मनमैजु)इ इन्द्रायणी द्यःया जात्रा न्ह्यानाच्वंगु दु । फुसिंख्यः जात्राया थौं मू न्हि कुन्हु द्यःखः जात्रा जुयाच्वंगु दु । जात्रा म्हिगः छ्वयलाबू यानाः न्ह्याःगु खःसा कंस तक न्ह्याइ । थुगुसी जात्राया निंतिं अजिमा जुयाः भाजु रविन महर्जन पिहां झाःगु खः । वय्कः थगुने निसें अजिमा जुयाः पिहां झाःगु खः । अजिमा द्यः जुइम्ह द्यःया […]

येँ – जनबहाःद्यः सालेगु झ्वलय् म्हीग जैसिदेगलय् रथयात पताः छायेगु व विशेष पुजा ज्या जुल । जैसिदेगलय् रथ थ्यनेवं दँय्दसं थथे विशेष पुजा यायेगु याना वयाच्वंगु खः । जैसिदेगलय् रथ थ्यनेवं किसलीसहित तयाः द्यः पुज्यानाः २० मिटर ताःहाकःगु पञ्चरंगी न्यापु पताः छाःगु खः । अथेहे रथया गजुलिं चतांमरि, यःमरि, ल्वंचामरि नं छाःगु खः । देशय् वयेफुगु संकट, विनाश मोचन […]

ख्वप – थनया दकलय् ताःहाकःगु बिस्काः जात्राया तयारी शुरु जूगु दु । च्याचा गुन्हुतक न्यायेकीगु बिस्काः जात्राया तयारी तीव्र रुपं जुयाच्वंगु दु । बिस्काःया निंतिं भैरव व भद्रकालीया रथ निर्माण यायेगु ज्या शुरु जुइ धुंकूगु दु । अथे हे बिस्काःया झ्वलय् थनीगु यःसिं नं भेलुख्यःया यःसिंख्यलय् थ्यंकः हयेधुंकूगु दु । उगु यःसिं स्वंगू लाख नीखुद्वः तका दां खर्च यानाः […]

येँ –जनबहाः द्यःया असंयाः न्याःगु दु । थौं आइतवाः सनिलय् पौन ७ बजे पाखे द्यः याःन्याःगु खः । थौं जनबहाःद्यःया रथ सालेगु न्हापांगु न्हि खः । जमलय् रथय् द्यः तयाः जनबहाद्यःयात रत्नपार्क, भोताहिति जुयाः असनय् थ्यंके हःगु खः । थ्वयां न्ह्यः द्यःयात जनबहालं खटय् तयाः जात्रा यानाः जमलय् थ्यंकूगु खः । कन्हय् सोमवाः असनं हनुमानध्वाखातक […]

येँ – थनया असं दबुली भिंतुना बसन्त उत्सव न्ह्यानाच्वंगु दु । भिंतुना गुथिया ग्वसालय् न्याक्वःखुसी बसन्त उत्सव जुयाच्वंगु खः । उत्सवय् असं बाजं गुथि पाखें दाफा, अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजन खलःपाखें भजन न्यंकेधुंकूगु दु । ज्याझ्वःया उलेज्या असंत्वाःया थकालि १०४ दँ दुम्ह मोतिकृष्ण  तुलाधरं यानादीगु खः । गुथिपाखें वय्कःयात दोसल्लां न्ययेकाः हनापौ नं देछाःगु खः । अथेहे […]

येँ- येँया दक्षिणी भेगय् लाःगु किपुल्चा (किसिपिडी) य् म्हिगः कालिका अजिमा–भैलःद्यःया मू जात्रा जुल । न्हय्न्हुयंकं जुइगु थ्व जात्राया झ्वलय् आइतवाः भैलःद्यःया खः जात्रा यानाः कालिका पीठय् कालिका नापलाकेत हःगु खः । द्यःयात म्हिगः हे च्वय् देशय् बिज्याकूगु खः । वंगु चिल्लागा नवमि कुन्हु छ्वय्लाभू यानाः न्ह्याःगु जात्रा कन्हय् भैलःद्यःयात द्यःछेँय् बिज्याकेधुंकाः क्वचाइ । किपुल्चाया कालिका–भैलःद्यः जात्रायात नक्वाः (नुवाकोट) […]