बर्खां यायेगु मेकअप

बर्खाया मौसमय् थःत बांलाः खने दयेकातयेगु व बर्खां मेकअप यायेगु छगू हाथ्यां जाःगु ज्या खः । छाय्कि थज्याःगु मौसमय् छता ला छाःगु निभालं ख्वाःया रंग हे हाकुका बी । अले मेगु चःति वइगु जुयाः ख्वाःया मेकअप हे चुइका यंकेत बेर मदु । चःतिं यानाःमेकअप ताउत ल्यंकातयेत थाकुइ ।उकिं थज्याःबलय् मेकअप गथे यानाः यायेमाः धयागु खँ सीकातये हे माः ।

झासँ, सीकादिसँ, छुं छुं तरिका—

# बर्खां मेकअप यायेगु इलय् यदि छिगु ख्वाः हाकुगु खःसा मेकअपय् गाढा म्हासुगु वा सुनौला रंगयागु टोन फाउन्डेसन छ्यलादिसँ ।

# यदि मेकअप हलुका खःसा उगु ल्याखं अजः नं फिक्का जक तयादिसँ । बहनी गनं वनेत्यनागु दुसा उगु इलय् मिखायात हाइलाइट यायेत गाढा अजः उलादिसँ ।

# मिखाया निंतिं न्हिनय् अजः हे जक उलादिसँ । मालावन धाःसा छुं भचा आइसेडो नं तयेफइ । ब्राउन व ग्रे आइसेडों छिगु ख्वाःयात नेचुरल लुक बी ।

# बहनीसिया इलय् छिं आइलाइनर तयादी फइ । तर तयेधुंकाः उकियात स्पन्ज एप्लिकेटरलिसे बांलाक मिले यानादिसँ । वाटरप्रुफ लाइनर छ्यलाबुलाय् हयादिसँ । अले मिखाया द्यःने पाउडरवाला आइसेडो तयादिसँ ।

# आइलाइनर व आइसेडोयात ताउत मिखाय् थाकातयेत मेक्सि आइसेडो प्राइमर छ्यलादिसँ । थुगु मेकअपया खूबी थ्व खः कि थुकिं स्किनपाखें चिकं नं सालाकाइ ।

# बर्खां मेकअप कमसे कम यानादिसँ, अले सँयात म्लिन व बांलाःगु लुक बीत लिउनेपाखे हे तयादिसँ ।

# बर्खां मेकअप यायेगु इलय् डार्क कलर गबलें नं छ्यलादीमते ।

# बर्खां मेकअप यायेबलय् न्हिनसिया लागी लाइट ब्राउन, रोज, पिंक अले बहनीसिया निंतिं ब्रोंज, कोरल, कपर आदि कलरया लिपिस्टिक छ्यलेगु यानादिसँ । थुकिं छिगु ख्वाःया सुन्दरता व चमक दुगंछि दयावइ ।

# बर्खां छ्यंगूयात सनबर्नपाखें बचे यायेत सनस्क्रिन लोसन पायेगु जरुरी जुइ, तर सनस्क्रिन २० मिनेट न्ह्यः हे पायेगु यायेमाः ।

# बर्खाबलय् पाउडर ब्लसर छ्यलादिसँ । ब्लसर थःगु छ्यंगू अनुसार गुलाफि अथवा लाइट ब्राउन कलर हे तयादिसँ ।

# लाइट समर लुकया निंतिं मेकअप एकदम साधारण जक यानादिसँ । खालि थःगु च्वय्या न्यतालय् हे जक ब्लस यानादिसँ ।

# बर्खां मेकअप यायां यायेबलय् वाटरप्रुफ फाउन्डेशन छ्यलादिसँ । तर ख्वालय् लिक्विड अथवा क्रीम दुगु फाउन्डेसन तयेबलय् गनं ख्वाउँगु थासय् दनादिसँ । थथे यायेबलय् चःति वइमखु, अले फाउन्डेसन थासय् थासय् लाइ ।

# बर्खां म्हुतुसिइ लिपिस्टिक ताउत च्वंकातयेत दकलय् न्हापां म्हुतुसिइ हलुका नक्सां फाउन्डेसन तयादिसँ । वयां लिपा लिपिस्टिकया छगू कोट तयादिसँ । अनंलि लिपलाइनरं म्हुतुसियात पाय्छिगु सेप बियादिसँ । लिपलाइनरया कलर व लिपिस्टिकया कलर ज्वःलायेमा धयागु खँय् धाःसा थुबलय् ध्यान बीमाः ।

# बर्खाबलय् म्हुतुसिं लिपिस्टिक याकनं हे हुयावनी । थुकियात ताःई ल्यंकातयेत म्हुतुसिइ प्राइमर छ्यलादिसँ । थ्व बाहेक बर्खां मेकअप यायेबलय् फिक्का रंगयागु व सोबर लिप कलर्स छ्यलादिसँ ।

# बर्खाबलय् फाउन्डेसनं छिगु ख्वाःयात बेढंगी खनेदयेका बीफु । अथे जुयाः फाउन्डेसनं बचे जुयादिसँ । उकिया पलेसा कन्सिलर छ्यलादिसँ । थुकिं ख्वाःया दाग वंकाबी अले ख्वाःयात यचुपिचु धायेकाः बांलाका बी । यदि सिम्पल खनेदयेके माःगु दुसा लिक्विड कन्सिलर छ्यलादिसँ ।

# बर्खाबलय् ब्राइट मेकअपया पलेसा लाइट मेकअप छ्यलादिसँ । तसकं तांन्वइगु उगु मौसमय् प्लेन लिप ग्लास हे लिप मेकअपया निंतिं कुगाइ ।

# बर्खां मेकअप यायेबलय् न्यतालय् हलुकानक्सां ब्लसर तयादिसँ । पाउडर ब्लसर छ्यलेगु दकलय् अःपुइ । गुगु न्ह्याबलें मेकअप यायेधुंकाः हे जक तयेगु खः । ब्लसरयात चिक–बोनय् तयादिसँ । अनंलि उकियात बांलाक पिने पिने नं तयादिसँ । ब्लसर व हे जक छ्यलादिसँ, गुकिया रंग छिगु ख्वाःया रंगलिसे ज्वःलाःगु खः ।

# ख्वालय् च्वंगु दाग, स्यःकै त्वपुइ माःगु दुसा फाउन्डेसन अथवा पाउडर बुले न्ह्यः कन्सिलर निं तयादिसँ । कन्सिलरया गुगुं चिपुगु ब्रशं तयादिसँ, अले वयांलिपा द्यःने पाउडर तयादिसँ ।

# बर्खाबलय् मेकअप यायेबलय् ख्वालय् पाउडरवाला ब्रसर तयादिसँ । क्रीमवाला ब्लसर तल धाःसा ख्वालय् चःति याकनं वइ ।

#ख्वालय् कम्पाय्क्ट पाउडर बुलादी मते । छाय्कि थुकिं चिम्सँप्वाः तिनाबी ।

#डियो व टेलकम पाउडरयात नं थःगु मेकअपय् दुथ्याकादिसँ ।

# यदि छिगु छ्यंगू ओयली खःसा बर्खां मेकअप यायेगु झ्वलय् ओयल फ्री फाउन्डेशन तयादिसँ । फाउन्डेशन तयेधुंकाः पाउडरया टच बियादिसँ । ख्वालय् छुं कथंया दाग, स्यःकै व मेमेगु छुं कथंया कैया दाग दुसा अन फाउन्डेशन तये न्ह्यः कन्सिलर तयादिसँ ।

# बर्खां मेकअप यायेगु इलय् अप्वः ब्वब्व स्यानादीमते । फाउन्डेशन जुइमा, ब्लोसर जुइमा, न्हयाबलें ल्हातं नाइक नाइक जक बुलेमाः । मखुसा प्याःगु स्पन्ज नं छ्यलेजिउ ।

# बर्खां मेकअप याये न्ह्यः न्हयाबलें नं ख्वाउँलखं ख्वाः नि सिलेमाः ।

समाः नेवाः

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS