यूरिक एसिड अप्वइगु कारण व लक्षण

छिगु म्ह, खास यानाः क्वँय् व क्वँय्या जोर्निइ अक्सर स्याइगु जुयाच्वंग दु ला गुकिं यानाः न छि बांलाक फ्यतुइ फयाच्वंगु न बांलाक न्ह्यः वयेके फयाच्वंगु दु ? यदि थथे खःसा तुरुन्त हे डाक्टर क्यं झासँ । छाय्कि थ्व यूरिक एसिड अप्वःगुया लक्षण खः । थुकिया उपचार इलय् हे मजुल धःसा छिगु म्ह स्याःचाःया छेँ जुइफु ।

यूरिक एसिडया शिकार अप्वः थें २५ निसें३० दँया उमेर लिपा हे अप्वः जुइगु खः । थुगु च्वसुइ यूरिक एसिड छु खः ? थ्व मजुइकेगु गथे यानाः, थुकिया लक्षण छु खः, अले उकिं म्हय् खास यानाः क्वँचय् जुइगु नोक्सानया बारे कनेत्यनागु दु ।आधुनिक जीवनशैली, अस्वस्थ नयेत्वनेगु, अव्यवस्थित दिनचर्यां यानाः पाचनक्रियाय् समस्या वइ ।

अले ग्लूकोज प्रोटीन तप्यंक यूरिक एसिडय् हिलावनी । यूरिक एसिड छगू कथं क्वँय्या जोर्नी दुगु थासय् मुनाच्वनीगु एसिड क्रिस्टल खः । म्हय् यक्व अप्वः मात्राय् यूरियाया निर्माण जुइ, अले अप्वःगु यूरिया च्वलिसें पिहां वनी । यूरियालिसें आवश्यक मदुगु यूरिक एसिड नं म्हं पिहां वनी ।

तर छुं कारणं किड्नीया छानय् यायेगु क्षमता कम जुल धाःसा अप्वःगु यूरिया म्हय् हे थानाच्वनी, अले यूरिक एसिडय् हिलावनाच्वनी । यूरिक एसिड लिपा वनाः क्वँचय् मुंवनी, गुकिं यानाः उम्ह मनूया म्हय् खास यानाः क्वँचय् स्याइगु जुयावइ ।

यूरिक एसिड अप्वइगु कारण
– अप्वः प्रोटीन व चिनिया सेवनं यूरिक एसिड अप्वयेफु ।

– गुलिं गुलिं मनूतय्त वंशानुगत कारणं नं यूरिक एसिड अप्वयेफु ।

– किड्नीपाखें सीरम यूरिक एसिड कम उत्पादन याइगु कारणं नं थुकिया स्तर हिइ अप्वयावइ । छुं कारणं किडनीया छानय् यायेगु क्षमता पाः जुल धाःसा यूरिया युरिक एसिडय् हिलावनी, गुगु क्वँय्या दथुइ वनाः मुंवनी ।

–हिइ आइरन अप्वलकि नं थ्व समस्या जुइफु । अथे जुयाः थुकियात छिं रक्तदान यानाः नियन्त्रण यायेफइ ।

– गुपिं मनूत रेडमीट, सीफूड, रेड वाइन, केँ, ह्याउँसिम्पु, म्हुकंचा, बन्दा, गोलभ्यारा, पलः, मटरकय्गू, पनीर, रामतोरिया, फास्टफूड, कोल्डड्रिंक्स, जा आदि अप्वः मात्राय् नयेत्वने याइपिं खः, उमिगु म्हय् नं यूरिक एसिड अप्वयावइ ।

– अय्लाः, अझ विशेष यानाः बियर त्वन धाःसा ।

– ब्लड प्रेसरया वासः, पेन किलर्स व क्यान्सरयात पनीगु वासः नल धाःसा ।

यूरिक एसिड गुलि दयेमाः ?
यूरिक एसिडया जाँच ब्लड टेस्ट यानाः याइगु खः । मिसातय्के यूरिक एसिडया लेभल २.४–६एमजी÷डिएल व मिजंतय्के ३.४–७.० एमजी÷डिएल दइगु सामान्य खः ।

नियन्त्रण याये हे माः
यूरिक एसिड प्यूरिन तज्यानाः दयावइगु खः । प्यूरिन अज्याःगु पदार्थ खः, गुगु खाद्य पदार्थय् दइ, अले गुकिया उत्पादन शरीरपाखें स्वाभाविक रूपं जुइ । यूरिक एसिडया अप्वःगु मात्रां स्याकाबीगु तःता हे ल्वय्यात निम्ता याइ । अथे जूगुलिं यूरिक एसिडया मात्रायात नियन्त्रणय् तयेगु तसकं आवश्यक जू ।

यूरिक एसिड कार्बनिक यौगिक खः, गुगु कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन व नाइट्रोजन तत्वं दयेकातइगु खः । थ्व छगू विषमचक्रीय यौगिक खः, गुगु म्हयात प्रोटीनं एमिनो एसिडया रूपय् चूलाइ । प्रोटीनं चूलाइगु एमिनो एसिडयात मुख्य प्यंगू वर्गय् ब्वथलातःगु दु –
१) उदासिन एमिनो एसिड
२) अम्लीय एमिनो एसिड
३) क्षारीय एमिनो एसिड
४) विषमचक्रीय एमिनो एसिड

हाइपरु रिसेमियाया अवस्था
अमिनो एसिड यूरेट व एसिड यूरेट थेंज्याःगु अमोनियमया रूपय् म्हय् उपलब्ध जुयाच्वंगु दु । प्रोटीन अमिनो एसिडया संयोजनं दयाच्वनीगु खः । पाचन प्रक्रियाया झ्वलय् प्रोटीन तज्यातकि म्हय् यूरिक एसिड दयावइ । म्हय् प्यूरीन न्यूक्लिओटाइड्स तज्यातकि नं यूरिक एसिड दयावइ । प्यूरीन क्रियात्मक समूह जुइगु कारण यूरिक एसिड एटोमेटिक यौगिक जुइ । म्हय् यूरिक एसिडया स्तर थहां वइगु अवस्थायात हाइपरुरिसेमिया धकाः धाइ ।

प्रोटीन मदयेक मगाःगु आहार
थ्व खँ सिइकेगु आवश्यक जुइ कि म्हं प्रोटीन गनं वइ, अले म्हयात प्रोटीन छाय् माःगु ? मनू व मेमेपिं जीवजन्तुतय्त नं प्रोटीन मदयेक मगाः । थुकिं म्हया न्हूगु सेल्स व न्हूगु टिश्यूज दयेकी । थुलि जक मखु, प्रोटीनं पुलांगु व ड्यामेज्ड सेल्स व टिश्यूजया मरम्मतया निंतिं नं तसकं आवश्यक आहार खः । प्रोटीनं म्हयात ऊर्जा नं बी । अथे जुयाः थ्व मगातकि म्ह कमजोर जुयावनी, अले म्हय् अनेतने ल्वचं हमला याइगु सम्भावना ब्वलनी ।

तुरुन्त उपचार यायेमाः
ब्वलनाच्वंपिं ह्याउँमस्त, मचाल्याय्म्ह, मचाल्यासे व प्वाथय् दुपिं मिसातय्त प्रोटीन यक्व दुगु नसा नकेमाः, तर २५ दँया उमेर थ्यनेधुंकूपिं तर शारीरिक मेहनत कम जक याइपिं मनूतय्त प्रोटीन अप्वः दुगु नसा नयेबलय् उमिगु निंतिं यूरिक एसिड अप्वइगु व मेमेगु नं समस्यायात निम्तो बीगु थें जुइ ।

म्हय् यूरिक एसिड अप्वयावःगुया उपचार इलय् हे मयात धाःसा जोर्नी स्याइगु, किडनीइ पत्थरी थाइगु, डायबिटिज जुइगु व रक्तविकारया खतरा यक्व हे अप्वइ ।

यूरिक एसिड अप्वइगु लक्षण

– ल्हाःया पतिं व बुरापतिंया जोर्नीइ चुचुमिंक स्याइगु, तुतिया पतिं, गौचा व पुलि स्याइगु, जँ व गःपः स्याइगु आदि ।
– तुतिया जोर्नी स्याइगु, ग्वालिइ स्याइगु, आदि
– ताउत फ्यतुनाच्वन धाःसां दनाच्वन धाःसां ग्वालिइ स्याइगु ।
– सुगर लेभल थहां वइगु ।
– द्यनाच्वनेबलय् तुति पिइसे च्वनीगु ।
– न्यासि वने थाकुइगु
– पुलि स्याइगु
– तुतिया बुरापतिनय् चासुइगु ।

एजेन्सीया ग्वाहालिं निरा महर्जन

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS