पेट्रोलया भाः हाकनं थहां वन

येँ– नेपाल आयल निगम थौं हाकनं पेट्रोलियम पदार्थया भाः थकाःगु दु । निगमं मचिकं, पेट्रोल व डिजेल लिटरय् नितका नितका दां अप्वयेकूगु खः । थ्व ल्याखं आः पेट्रोलि लिटरया ११० तका थ्यंगु दुसा मचिकं व डिजेल लिटरं ९२ तका थ्यंगु दु ।
निगमं छुं न्हि न्ह्यव तिनि पेट्रोल व डिजेलया भाः थकाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS