नेपाल औषधीपाखें मस्याइगु वासः उत्पादन

येँ – नेपाल औषधी लिमिटेडं पेन किलर उत्पादन याइगु जूगु दु । सिटा प्लस नां बियातःगु उगु पेन किलरं स्याःगु म्हो याइ । थ्व स्वया न्ह्यः नेपाल औषधि लिमिटेडं जीवनजल, सिटामोल व ग्लिसिरिन उत्पादन याना वयाच्वंगु खः । थ्वहे मंसिर महिना निसें बजारय् वइगु वासलं ज्वरो, स्याइगु व मनावःगु अवस्थाय् छ्यलेफइगु खँ धाःगु दु ।

सिटा प्लस न्हापांगु चरणय् १ लाख ट्याब्लेत बजारय् छ्वयेगु तयारी यानाच्वंगु दु । सरकारी कम्पनीं उत्पादन याइगु सिटा प्लस प्रति प्याकेत निजी कम्पनीया वासः स्वयां नितका दनिगु खँ धाःगु दु ।

२०६० साल तक न्यासः व न्यय्म्ह कर्मचारीपाखें १२० ता वासः उत्पादन याना वयाच्वंगु खःसा अनं लिपा बुलुहुँ व्यवस्थापन कमजोर जुयाः कम्पनी बन्द जूगु खः । नविन्न्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री जूगु इलय् कम्पनीयात पुर्नजीवन बिउगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS