तुति मदुम्ह च्वकाय्

येँ – निपां तुति मदुम्ह छम्ह चिनिया आरोहीं सगरमाथाया सफल आरोहण याःगु दु । निपां तुति मदुम्ह चिनिया आरोही सिया बोयु सोमवाः सुथय् सगरमाथाया च्वय् थ्यंगु खँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयया प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठं धयादीगु दु ।

बोयुया लिसें थ्व सिजनय् ५० म्ह आरोही सगरमाथा च्वकाये थ्यनेधुंकूगु खँ नं वय्कलं धयादीगु दु ।बोयु नेपाःया मोहडा जुयाः सगरमाथा च्वकाय् थ्यंम्ह ‘डबल एम्पुटी’ धाइगु निपां तुति मदुम्ह न्हापांम्ह आरोही खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS