ल्याण्डफिल साइट सरकारं हे दयेकाबीत माग

येँ – लिपांगु इलय् स्वनिगःया फोहर वायेगु थाय्यात कयाः छगू कथंया समस्या खने दयाच्वंगु दु । आतक स्वनिगःया फोहर वायेगु याना वयाच्वंगु नुवाकोट जिल्लाया सिसडोल ल्याण्डफिल साइटय् थप फोहर वायेगु सम्भावना मदयेधुंकूगु दु । उकिं स्वनिगःया फोहर वायेगु निंतिं सिसडोलय् सम्भवना मदयेवं आः उकिया वैकल्पिक थाय् मालेगु विषय लिपांगु इलय् छगूकथं चर्चाय् वयाच्वंगु दु ।

स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन स्थानीय तहं याना वयाच्वंगु खः । थ्व हे झ्वलय् येँ महानगरपालिकां फोहर व्यवस्थापनया निंतिं सिसडोलया वैकल्पिक थाय् (ल्याण्डफिल साइट निर्माण) केन्द्र सरकारं हे यायेमाःगु माग याःगु दु । येँ महानगरपालिकाया प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यं केन्द्र सरकारं फोहर व्यवस्थापन यायेगु थाय् निर्माण याना बिल धाःसा संकलन जूगु फोहर वायेगु ज्या जक स्थानीय तहया खः धासें फोहर वायेगु थाय् मालेगु वा निर्माण यायेगु जिम्मा थःपिनिगु मखु धयादीगु दु ।

निदँया निंतिं जक फोहर व्यवस्थापन यायेगु धयातःगु सिसडोलय् च्वंगु ल्याण्डफिल साइटय् वंगु झिंस्वदँ न्ह्यवंनिसं स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन यायेगु ज्या जुया वयाच्वंगु खः । आः वयाः उगु थाय् फोहरं जाये धुंकूगु व थप फोहर व्यवस्थापन याये फइगु सम्भावना मदयेधुंकूगु दु ।

फोहरतयेगु थाय् निर्माण यायेत थःपिंके स्रोतसाधन उपलब्ध मजूगुलिं केन्द्र सरकारं हे उकिया व्यवस्था यायेमाःगु येँ मनपा प्रमुख शाक्यं जिकिर यानादिल । सिसडोलय् च्वंगु ल्याण्डफिल साइटय् स्वनिगःया झिंच्यागू स्थानीय तहपाखें संकलन जूगु फोहर व्यवस्थापन यायेगु याना वयाच्वंगु खः ।

सिसडोल स्वयां निगू किलोमीटर तापाक १७०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण यायेधुंकूसां नं फोहर व्यवस्थापनया निंतिं आवश्यक निर्माण प्रक्रियाया ज्या न्ह्याः फयाच्वंगु मदु । उगु थासय् फोहर व्यवस्थापन याये जीकथं थाय् दयेकेत म्होतिं नं स्वंगू अर्ब तका तुइगु व निदँया ई काइगु अनुमान दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS