सतक विस्तारं लः वितरणय् समस्या

येँ – येँ महानगरपालिका १४ वडा बल्खु लागाय् सतक विस्तारया झ्वलय् सतक म्हुइगु ज्यां पाइप स्यनेवं लःया आपूर्तिइ समस्या पिहां वःगु दु । बल्खु लागाय् सतक विस्तारया निंतिं सतक म्हुइगु झ्वलय् त्वनेगु लःया पाइप स्यंगुलिं यानाः येँया आपालं थासय् लः वितरणय् समस्या वःगु खँ सीदुगु दु ।

थनिं छवाः न्ह्यः बल्खु लागाय् सतक विस्तार यायेगु झ्वलय् लः आपूर्ति जुइगु पाइपय् समस्या वयेवं बल्खु, कुलेश्व लागा जक मखसे कुलेश्वर, कालिमाति, कलंकी, बाफः लगायतया थासय् त्वनेगु लः उपलब्ध जुइ मफयाच्वंगु दु । थुकिं यानाः निगू लाखं मल्याक मनू प्रभावित जूगु दु ।

खानेपानी संस्थानं सुन्दरीघाटय् बोरिङ यानाः वःगु लःयात ट्यांकी संकलन यानाः लः वितरण यायेगु याना वयाच्वंगु खःसा बल्खुइ लः वितरण जुइगु पाइपय् समस्या वयेवं आपालं मनूत प्रभावित जुइमाःगु खः । चीन सरकारं चक्रपथ लागाया कलंकीनिसें कोटेश्वर लागा तक सतक विस्तार यायेगु झ्वलय् लःया पाइपय् समस्या पिहां वःगु खः ।

पाइपय् समस्या वयेवं उकियात खानेपानी संस्थान व सुरक्षाकर्मि जानाः पाइप मिले यायेगु ज्या जुयाच्वंगुलिं याकनं समस्या ज्यनीगु महानगरीय प्रहरी प्रभागया अरुण चौधरीं कनादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS