वात, पित्तल, कफया उपचार ः त्रिदोषनाशक उपाय –२

वात प्रधान प्रकृतियापिं मनूतय्त क्वय् न्ह्यथनागु चीजं उत्तेजित यायेफु ।ड्ड पालुगु व मसला यक्व दुगु नसा नयेगु, बहनी लिबाक द्यनेगु, ख्वाउँक नयेगु, ख्वाउँक लःफय्, सुख्खा नसाज्वलं कम मात्राय् नयेगु व ईब्यः मदयेक नयेगु ।

# थुकिं वात अझ असन्तुलित जुइ । मखुगु इलय् नयेगु व न हे मनयेगु धयागु प्रकृति विरुद्ध खः ।

# इलय् हे मद्यनेगु धयागु नं प्रकृतिया विरुद्ध खः । बहनी १० बजे तकया दुने द्यने हे माः । १० बजे लिपा पित्तया ई शुरु जुइ, गुकिं यानाः न्ह्यः वयेके थाकुयावनी । थुपिं दक्वं चीजं शरीर व दिमागयात असन्तुलित यानाबी । थज्याःगु अनियमिततां यानाः वं थःगु आत्मविश्वास तंकी, स्मरणशक्ति मदयेकी अले न्ह्यः मवइगु ल्वय् शुरु जुइ ।

# वात प्रकृतियापिंसं यक्व मनूत दुथाय् च्वने ययेकी मखु । हल्लाखल्ला नं ययेकी मखु । आधुनिक युगय् तनाव व दबाबं असन्तुलनयात अझ अप्वयेके फु । शुरुया चरणय् शरीरं असन्तुलित अवस्थायात अस्वीकार यानाः उकियात सन्तुलित यायेगु कुतः याइ । वातयात सन्तुलित यायेत मनू शान्त जुयाः च्वनेगु आवश्यक जू । अथे हे पाय्छि इलय् द्यनेगु, पाय्छि इलय् पाय्छि मात्राय् नयेगु यायेमाः । थ्व पकृतिया अनुकूल खः ।

पित्त दोषया उपचार
न्ह्यपु व म्हया दक्वं ज्या संयमित जुइमाः । पित्तयात ख्वाउँगु भोजन, खाउँगु फय् व ख्वाउँंगु वातावरणं सन्तुलित याइ । पित्त दोष दुपिं मनूत तसकं आक्रामक व कडा मिजासयापिं जुयाच्वनी । पालुगु, पाउँगु व चिसवाः अप्वःगु नसाज्वलनं पित्त दोषयात असन्तुलन यानाबी । अल्कोहल दुगु त्वनेगु पदार्थं पित्तयात उत्तेजित यानाबी । थज्याःपिं मनूत तंगुलु, ल्वापुखिचा, जिद्दि व तसकं भावुक जुइ । पित्तयात सन्तुलित अवस्थाय् तयेत क्वय् न्ह्यथनागु खँय् ध्यान बियादिसँ –

आराम
पित्तयात सन्तुलित यायेत आरामं महत्वपूर्ण भूमिका मिहती । न्ह्यपु व म्ह नितांयात आराम दयेमाः । थुकिं छिगु भावना, बेचैनी व तनावयात नियन्त्रित याइ । थुकिया निंतिं क्वय् न्ह्यथनागु खँय् ध्यान बियादिसँ –

# ख्वाउँगु भोजन यानादिसँ । पचय् याये थाकुगु नये मजिउ ।
# न्ह्यपुयात शान्त यायेत व गुगुं कथंया आक्रामकतां बचय् जुइत ध्यान सर्वोत्तम उपाय खः ।
# आराम यानादिसँ, अले न्ह्याथेंज्याःगु तनावपाखें नं तापाक च्वनादिसँ ।
# ख्वाउँगु चीजं पित्तयात नियन्त्रण याइ । ख्वाउँलखं म्वःल्हुयादिसँ ।
# पित्त अप्वः जुलकि ख्वाउँगु चाकुगु सिसाबुसाया रस कायेगु सल्हाबी । अंगूर व स्याउया रसं फाइदा याइ ।
# तरल पदार्थया सेवन फक्व अप्वः यानादिसँ ।
# सम्भव दुसा लखं चाःहुलाच्वंगु थासय् च्वनादिसँ ।
# तसकं ख्वाउँगु नये मजिउ । छाय्कि उकिं पाचक अग्नियात शान्त यानाबी । पित्तयात शान्त याइगु आहार कयादिसँ
# नयेगु छछाः नं त्वःतादी मते । छाय्कि थ्व अल्सरया कारण जुइफु ।
# यदि पाचनक्रिया तेज खःसा दुरुइ चिनि तयाः त्वनादिसँ । थुकिं पित्त सन्तुलित जुइ । यदि तसकं नये पित्यात व प्याःचाल धाःसा पित्त शान्त याइगु आहार कयाः उकियात शान्त यानादिसँ ।
# तसकं पित्याःगुयात आहार म्हो यानाः मखु, तरकारि नयाः शान्त यायेफइ ।
# शफ्ट ड्रिंक्स कयादी मते । छाय्कि थुकिं पित्त अप्वयेकी । अय्लाः पाचक अग्निया निंतिं पेट्रोल थें खः, गुकिं पित्याःयात असामान्य दयेकाः आतापुति व प्वाः हिइसे च्वंकाबी ।
# पाउरोटी व खमीर तयाः फ्वंगायेकातःगु मेमेगु खाद्य पदार्थ नं पित्त प्रकृतियापिंत मनिं ।
# शुद्ध भोजन, लः व वायु पित्त प्रकृतियापिं मनूतय्त उपयुक्त जू । जंक फूड भपादी मते । छाय्कि उकिं मेटाबोलिज्म सम्बन्धि पंगः उत्पन याइ अले पित्तयात असन्तुलित याइ ।

वात असन्तुलन जुइबलय् ध्यान बी माःगु खँ
# निभालय् व मिया न्ह्यःने च्वनादी मते ।
# सुथय् व बहनी स्वच्छ ख्वाउँगु फसय् चाःहिउ वन धाःसा पित्त सन्तुलित जुइ । कपालय् अथवा म्ह छम्हं श्रीखण्डया सिचुगु लेप तयाबीगु नं पित्त सन्तुलित यायेगु निंतिं बांलाःगु उपाय खः ।
# हिंस्रक फिल्म, सफू, उत्तेजक टी.भी धारावाहिक मस्वयेगु यायेमाः । चुरोट मत्वनेगु यायेमाः । छाय्कि थ्व दक्वं चीजं पित्तयात अप्वयेकाबी ।
# मनयात शान्त याइगु संगीत न्यनादिसँ । इतिइति न्हिलादिसँ । थ्व नितां पित्त दोषया निंतिं बांलाःगु वासः खः ।
(मेगु ल्याखय् कफ दोषया उपचार)

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS