गोलभ्याराया जूस व सूप त्वनाया फाइदा

गोलभ्यारा अप्वः थें तरकारि दयेकेत छ्यलीगु खः, तर थःगु थीथी पौष्टिक गुणं यानाः आः गोलभ्यारायात सिसाबुसाया दर्जा बीगु यानाहयेधुंकल । विशेषज्ञतय्गु धापू कथं गोलभ्याराय् स्याउ व सन्त्रासिइ स्वयां अप्वः पौष्टिक तत्व दु । अथे जूगुलिं न्हिं निक्वः गोलभ्याराया जूस न्हिं न्हिं हे त्वनाच्वन धाःसा फाइदा हे जुइ । गोलभ्यारा सलादया रुपय् अथवा जूसया रुपय् सेवन यात धाःसा अप्वः फाइदा दु ।गोलभ्यारा सूप दयेकेबलय् उकी दुगु छुं छुं भिटामिन नष्ट जुयावनी ।

# हि मगाःगु ल्वय् जुयाच्वंम्ह मनुखं न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी गोलभ्याराया जूस अवश्य त्वनेमाः ।

# गोलभ्याराया जूस न्हिं न्हिं सुथय् बहनी त्वनाच्वन धाःसा सँकां (रतौंधी) ल्वय् याकनं लनावनी ।

#गोलभ्याराया जूसय् कस्ति व लः ल्वाकछ्यानाः छुं वाः तक मदिक सेवन यानाच्वन धाःसा रक्तपित्तया ल्वय् लनावनी ।

# गोलभ्याराया रसय् सिंचि व सुंपालुया चुं ल्वाकछ्यानाः त्वनाबिल धाःसा मन्दाग्नि (अपच) ल्वय् लनावनी ।

# सुथसिया कौला यायेबलय् छगू गिलास गोलभ्याराया जूसय् कस्ति भतिचा ल्वाकछ्यानाः त्वनाबीगु यानाच्वन धाःसा ख्वाः गोलभ्यारा थें हे ह्याउँया वइ । थुकिं प्वाः नं सफा याइ । ब्लड प्रेसर कम याइ । अले दिमाग तेज याइ, स्मरणशक्ति बल्लाकी । जूस त्वनाः घौछि लिपा तक छुं नं नयेगु वा त्वनेगु यानादीमते ।

# गोलभ्याराया जूसय् पालु व कागतिया जूस ल्वाकछ्यानाः, छुं भचा सिंचि ल्वाकछ्यानाः त्वनाबिल धाःसा नये मययाच्वंपिनि नये ययावइ । अप्वः पित्यानावइ, अले पाचनक्रिया नं तेज जुइ ।

# गोलभ्याराया जूसय् मलय् व यलाया चुं ल्वाकछ्यानाः सेवन यात धाःसा नुगः खुलखुल मिंगु व वाक्की वःगुलिइ आराम जुइ ।

# प्वाथय् दइबलय् अप्वः थें मिस्तय् पौष्टिक आहार मगानाः म्ह बमलाना वनी । थज्याःबलय् गोलभ्याराया जूस न्हिं निक्वः त्वनाबिल धाःसा म्ह बल्लानावइ । प्वाथय् दइबलय् आइरन मगाःगु नं थुकिं पूर्ति याइ, छाय्कि गोलभ्याराय् प्राकृतिक आइरन दु, गुगु पचय् याये नं अःपुगु खः ।

# गोलभ्याराया ५० ग्राम जूसय् कस्ति व लः ल्वाकछ्यानाः न्हिं निक्वः त्वनाबिल धाःसा न्हासि वइगु ल्वय् लनावनी ।

# १०० ग्राम गोलभ्याराया जूसय् मलय् व सिंचि ल्वाकछ्यानाः मस्तय्त त्वंकाबिल धाःसा प्वाथय् दायाच्वंपिं किमि दक्व कुहां वइ ।

# गोलभ्याराया जूसय् नैंक्याःचिकं भचा ल्वाकछ्यानाः उकिं म्हय् मालिस यानाः म्वःल्हुल धाःसा म्ह चासुगु लनावनी । लुमुलुमु धाःगु लखं म्वःल्हुइमाः ।

# गोलभ्याराया जूसय् मलय् तयाः नियमित त्वनेगु यानाच्वन धाःसां कब्जियत मजुयावनी । थुकिं यानाः ख्वालय् चमक व म्हय् फुर्ति थहां वइ ।

# गोलभ्याराया जूसय् दूषित हि सफा यायेगु गुण नं दु ।

# सुथसिया इलय् गोलभ्याराया जूस त्वनेबलय् गर्मिबलय् सिचुसे च्वनी । इतिमिति कंक तांन्वइ मखु । एन्टिअक्सिडेन्ट दुगु चीज नयेबलय् उकिं तःता हे ल्वय्पाखें रक्षा याइ । गोलभ्याराय् प्रशस्त मात्राय् एन्टी अक्सिडेन्ट्स दु ।

# यदि छिं छगू कप ह्याउँगु गोलभ्याराया जूसय् छगू चम्चा चिनि ल्वाकछ्यानाः नियमित रुपं सँया हाय् हाय् थ्यंक पानाः १५ मिनेट लिपा छ्यं चायाछ्वत धाःसा छवाःया दुने हे तुँचा वनी ।

# कफ कथु व स्वँय् थायेगु याइ । सासः ल्हायेबलय् घिरिघिरि मिनी । गोलभ्याराया सूप मलय्चुं व मल्ताचुं तयाः दयेकाः क्वाःक्वाः हे न्हिं स्वक्वः त्वनाबिल धाःसा फाइदा जुइ । गोलभ्याराया सूप कफनाशक जुइ ।

# लवं स्वफ्वः, पालु छकूचा तयाः गोलभ्याराया सूप दयेकाः क्वाःक्वाः हे न्हिं स्वक्वः त्वनाबिल धाःसा सेखं, मुसु लनावनी ।

# गोलभ्यारा, पालुया क्वाःगु सूप न्हिं निक्वः त्वन धाःसा सेखं चायाः कफ थाःगु जियावनी ।

# मस्तय्त कचिगु गोलभ्याराया जूस न्हिं प्यक्वः भचा भचा त्वंकादिसँ । थथे लछि तक त्वंकेबलय् मचा हृष्टपुष्ट जुयावइ । थ्व बाहेक प्वाःया थीथी ल्वय् व म्हासुल्वचय् नं थ्व लाभदायक जू ।

# दुरु त्वंका च्वंपिं मांपिंसं गोलभ्यारा
नयेगु यानादिसँ, अले मचायात नं गोलभ्याराया जूस भचा भचा त्वंकेगु यानादिसँ । थुकिं मचाया म्ह बांलाक ब्वलनी, पाचनशक्ति बल्लाइ, अले वा नं अःपुक पिहां वइ ।

# म्हासुल्वय्या ल्वगियात न्हिं छगू गिलास गोलभ्याराया जूस त्वंकल धाःसा फाइदा जुइ ।

# गोलभ्यारां छ्यंगूयात नं फाइदा याः । थुकिं छ्यंगूया चिम्सँप्वाःयात कम याइ । अले ख्वालय् ला हय्हय्कुंके बीमखु । थुकिं अल्ट्राभ्वाइलेट किरणपाखें छ्यंगूयात बचय् याइ, गुगु छ्यंगुलिइ ध्वःध्वः खनेदयावइगु व हय्हय् कुनीगुया मू कारण खः ।

# सुख्खागु छ्यंगूयात गोलभ्याराया जूसय् कागतिया रस व ग्लिसरिन ल्वाकछ्यानाः बुलाबिइमाः, छ्यंगू नाइसे च्वनाः यचुपिचु धायावइ ।

# गोलभ्याराया जूसं स्यःकैपाखें बचय् यानातइ । गोलभ्याराय् दुगु थीथी भिटामिनं छ्यंगूया फोहर मदयेकाः स्यःकैया समस्यायात कम याइ । गोलभ्याराया जूसय् तुसिया जूस ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् पानादिसँ । भचा जायेकाः सिलादिसँ । ख्वालय् यक्व हे ला हय्हय् कुनाच्वंगु दुसा गोलभ्याराया जूसय् कपाय् छकू थुनाः ख्वालय् बुलादिसँ ।

# मिखाया क्वसं हाकुगु चातः खनेदत धाःसा गोलभ्यारा व गाजरया जूस ल्वाकछ्यानाः तीजक तीजक पतिनं बुलाबिल धाःसा हाकुगु चातः याकनं हे मदयावनी ।

# गोलभ्याराय् छ्यंगूया निंतिं फाइदाजनक भिटामिन, साइट्रिक एसिड, मिनरल्स आदि यक्व मात्राय् दुगुलिं गोलभ्यारा सौन्दर्यबद्र्धक खः । गोलभ्याराया ज ूस त्वनाबिलकि सँ चमकदार जुइ, ख्वाः ख्याउँपालु धायाः बांलानावइ । गोलभ्याराया जूसय् मलय् चुं व सिंचि ल्वाकछ्यानाः न्हिंन्हिं सेवन यात धाःसा शारीरिक सौन्दर्य विकसित जुइ, अले म्हय् फुर्ति थहां वइ ।

# गोलभ्याराया जूस १०० ग्राम, गाजरया जूस १०० ग्राम, पलःया जूस १०० ग्राम, कस्ति ५० ग्राम थ्व सकतां ल्वाकछ्यानाः सुथय् खालि प्वाथय् न्हिं न्हिं त्वनेगु यानाच्वन धाःसा छ्यंगूया चातः, हाकुगु फुति स्यःकै आदि मदयावनाः ख्वाः सफा जुयावइ । ह्याउँगु गोलभ्यारा तानाः हलू हाःहाः यानाः न्हिं स्वक्वः ख्वालय् बुलादिसँ । १५ मिनेट लिपा ख्वाः सिलादिसँ । स्वस्थ छ्यंगू दयेकेगु थ्व बांलाःगु उपाय खः ।

सावधान
# गोलभ्यारा गुणकारी खःसां अप्वः मात्राय् सेवन यात धाःसा खराब याइ ।

# पथरीया ल्वगितय्सं गोलभ्याराया सेवन यायेमजिउ ।

# म्हय् मना वयाच्वंगु दुसा अम्लपित्त दुसा, अथेहे छ्वाल्लुक झारा जुयाच्वंगु दुसा गोलभ्यारा नयेमजिउ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS