मनसुनय् ज्या वःगु छुं छुं खँ

वा वइगु मौसमय् जुइगु चिचिधंगु इन्फेक्सनया निंतिं झीगुभुतुलिइ यक्व हे घरेलु उपचार दु ।वा वइगु मौसम वयेवंउकिया लिसेलिसें अनेतने ल्वय् नंथ्यंक वइ । उकुमुकुदंक तांन्वइगु व म्ह हे प्याक वइगु गर्मिं तःता कथंया इन्फपेक्सनया जन्म बी । थज्याःबलय् यदि झीगु म्हया इम्युनिटी कमजोर जुल धाःसा थुकिं याकनं हे झीगु समस्याय् लाकाबी ।

अले सुरु जुइ अस्पताल, क्लिनिक आदि थासय्वनेगु । तर छु छिं सिउ ला कि झीगु भुतुलिइ गुलिखेअज्याःगु मसला दु, गुकिं झीगु म्हयात फिट यानातइ । थज्याःगु मसलां मनसुनय् जुइगु ल्वचं ला बचय् याइगु हे जुल, लिसे म्हया इम्युनिटी नं थकयाबी ।

हलू
हलुखय् दुगु वासःया गुण ला झी मध्ये आपाःसिन. सिउगु हे जुल । थुकी इन्फ्लामेटरी गुण निसें कयाः एन्टि क्यान्सरजन्य गुउण तकं दु । थुकिया छ्यलाबुलावासलय् जक मखु गुलिखे समाः ज्वलनय् नंजू । थ्व मसलां म्हया इम्युनिटी सिस्टमयात बल्लाकी।

अले पिनेया ल्वय् व इन्फृेक्सनं रक्षा यानातइ । न्हिं न्हिं हलूया सेवन यानाच्वन धाःसा सेखं चाःगु व मुसु वःगु लनी । बहनी द्यने त्ययेकाः लुमुलुमु धाःगु दुरुइ हलू तयाः त्वनाबिल धाःसा दक्वं कथंया ल्वय्या व स्याःगु क्वलाइ ।

दालचिनि
थ्व अद्भूत मसला स्वास्थ्य व सौन्दर्य नितां चीजया निंतिं छ्यलेगु याः । थुकी यक्व हे चिकित्सकीय गुण दु । थ्व मसलां म्हया प्रतिरक्षा तन्त्रयात बल्लाकी । अले थीथी ल्वय्लिसेल्वाय्त ग्वाहालि याइ ।

दालचिनिया छ्यलाबुलां साहा साहा स्याइगु व बाथ ल्वय् जूपिं ल्वगितय्त यक्व हे ग्वाहालि याइ । थुकिं म्हया तौल क्वकायेत नं ग्वाहालि याइ । दालचिनिया च्या त्वन धाःसा सर्दि, सेखं व ज्वरय् आराम जुइ ।

मलय्
मलय् यक्व पोषक तत्व दुगु मसला खः । गथेकि ः फोस्फोरस, मेगनीज, लिटामिन आदि । फ्लेभोनोइड्स व एन्टि अक्सिडेन्ट गुणं भरपुर मलय्या सेवन यायेबलय् म्ह स्वस्थ जुयाच्वनी । थुकिं म्हयात अनेतनं ल्वय् पाखें रक्षा यानातइ । अले प्रतिरक्षा तन्त्रयात बल्लाकातइ ।

मलय् च्या निसें कयाः यक्व हे कथंया नसाज्वलनय् दुथ्याकाः सेवन यायेगु चलन दु । मलय् सर्दि, सेखं, कथु वालावाला मिनीगु आदि ल्वय् लंकेत जिउगु बांलाःगु वासः खः ।

 

लवं
एन्टि इन्फ्लोमटरी एन्टिसेप्टिक व एन्टि अक्सिडेन्ट गुणया कारणं लवं स्वास्थ्यया निंतिं यक्व हे छ्यलेगु याना वयाच्वंगु दु । सर्दि, मुसु व कथु स्याःगु आदि समस्याय् थुकिं याकनं हे असर लाकी । थ्वं म्हया इम्युनिटी सिस्टम बल्लाकाः उकियात गुलिखे इन्पफेक्सन व ल्वय्लिसे ल्वायेत तयार याइ । थ्व गिजाया स्वास्थ्यया निंतिं नं फाइदाजनक जू ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS