कचिगु दुरु व दुरुया क्रीमं ख्वाः बांलाकेगु थीथी उपाय

दुरुं झीत शक्ति बीगु जक मखु, बांलाकेगु ज्या नं याइ । दुरुइ प्रोटीन, क्याल्सियम व चिल्लो दुगु तत्व यक्व दइ, गुकिं म्हयात बांलाकेगुया लिसेलिसें ख्वालय् नं चमक दयेकाबी । गथे दुरु न्हिं न्हिं त्वनाच्वन धाःसा म्ह्यात बल्लाकीगु खः, अथेहे दुरु सौन्दर्य नं थकायेगु ज्या याइ । दुरु जक मखु, दुरुया क्रीमं वं बुलेगुली नं फाइदा यक्व दु । आः स्वये कचिगु दुरु व दुरुया क्रीम गुकथं छ्यलेगु खः–

# मस्र्याबरां व बेसन दुरुलिसे ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् क्वं बुले थें बुलादिसँ । गनकि ख्वाः सिलादिसँ । ख्वालय् गज्जबया चमक खने दयावइ ।

# दुरुइ चाना वा मुसू तयाः चछि फ्वयादिसँ । बांलाक निनाः दुरुइ ल्वाकछ्यानाः ल्हातय् व तुतिइ बुलादिसँ । छ्यंगू नाइसे क्यातुसे च्वनावइ ।

# दुरुया क्रीमय् बागू चम्चा हलू ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् बुलेगु यात धाःसा ख्वाः एकदम यचुपिचु धायावइ ।

# सन्तरासिया ख्वला गंक पानाः चुं ल्हुयादिसँ, अले थ्व चुं दुरुइ ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् फेसप्याक थें यानाः पानादिसँ, ख्वाः बांलानावइ ।

# गर्मिबलय् छाःगु निभालं यानाः क्वःगु ख्वालय् ख्वाउँगु दुरु मालिस यानादिसँ । थ्व छुं ई अथे त्वःता तयादिसँ । अनंलि सिला छ्वयादिसँ ।

# स्यःकैया दाग वंकेगु खःसा हाकु हाम्वः व ईका बागू बागू चम्चा कयाः निनादिसँ । अनंलि थ्व दुरुइ तयाः संकाः दाग वयाच्वंथाय् पानादिसँ । छुं न्हि लिपा हे दाग मदयावनी ।

# कचिगु दुरुइ छिं छगू चम्चा चोकर बांलाक माः मबूतले फ्वया तयादिसँ । अनंलि उकी छगू चम्चा गाजरया रस, हलू छप्तिया व छगू चम्चा श्रीखण्डचुं ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् २–३ मिनेट तक तीजक तीजक बुलादिसँ । अनंलि १० मिनेट लिपा लखं ख्वाः सिलाछ्वयादिसँ ।

# कचिगु दुरुइ छगू चम्चा सुजि, छगू चम्चा दुरुया पाउडर कयाः बांलाक संकाः ख्वालय् बुलादिसँ । गनकि ख्वाः सिलादिसँ ।

# दुरुया क्रीमं म्हय् बुल धाःसा छ्यंगूया सुख्खापन मदयावनी, छ्यंगू बांलानावइ ।

# सुख्खागु छ्यंगू नाइसे च्वंकेगु खःसा बागू कप दुरुइ स्वफुति सनफ्लावर चिकं ल्वाकछ्यानादिसँ । थुकियात चिग्वःगु थल छगलय् तयाः बांलाक संकादिसँ । थुकी कपाय् थुनाः ख्वालय् हुयाकयादिसँ । थुकियात ख्वालय् पानाः २० मिनेट तक त्वःतातये धुंकाः ख्वाः सिलादिसँ ।

# कचिगु दुरु भचा कयाः ख्वालय् बुलादिसँ । गने धुंकलकि उकी चि भचा तीजक तीजक बुलादिसँ । थुकिं छ्यंगूया सी धुंकूगु कोष ब्वलनावनी ।

# चिधंगु चम्चां निगू चम्चा बेसन बागू चम्चा हलू ल्वाकछ्यानादिसँ । थुगु मिश्रणय् झिफुति गुलाबजल व झिफुति कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः बांलाक संकादिसँ । वयां लिपा कचिगु दुरु भतिचा ल्वाकछ्यानाः छ्वालुगु लेप दयेकादिसँ । थुगु लेपं म्वःल्हुइ न्ह्यः हे ख्वालय् बुलादिसँ । बाघौ लिपा जक ख्वाः सिलादिसँ । ख्वाः झझः धायेक थिनावइ ।

# छगू चम्चा कस्ति बागू कप ताजा दुरुइ ल्वाकछ्यानादिसँ । आः थ्व ब्युटी मास्क ख्वालय् पानादिसँ । गनकि लुमुलुमु धाःगु लखं ख्वाः सिलादिसँ ।

# ख्वाः सफा यायेत न्ह्याबलें नं दुरुइ प्याःगु कपाय् छ्यलादिसँ ।

# जिफ्वः कचिगु दुरुइ चुलाः स्यःकचय् पानाबिल धाःसा स्यःकै मदयावनी ।

# कचिगु दुरुं न्हिं न्हिं म्हय् बुलाच्वन धाःसा हाकुगु लाउँ नं तुइतुइ धायावइ ।

# दुरुइ केशर ल्वाकछ्यानाः म्हुतुसिइ पात धाःसा म्हुतुसि बांलाइ ।

# लुसि बांलाकेत व बल्लाकेत न्हिं न्हिं लुसि दुरुइ थुनेगु य ानादिसँ ।

# भारा सिले धुंकाः कागतिया रसय् दुरु ल्वाकछ्यानाः ल्हातय् बुलाबिल धाःसा ल्हाः ल्वःवनापुसे च्वंक हे बांलाइ ।

# दुरुइ कस्ति ल्वाकछ्यानाः ल्हाः, तुति, गःपः व ख्वालय् बुलादिसँ । छ्यंगू नाइसे क्यातुसे च्वनावइ ।

# ताजा दुरुइ कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः ल्हाः तुति, गःपः व ख्वालय् बुलादिसँ, बाघौ लिपा लुमुलुमु धाःगु लखं सिलादिसँ, छ्यगू बांलानावइ ।

# मिखाया क्वसं हाकुयावःगुयात मदयेकेगु खःसा दुरुइ कपाय् प्याकाः मिखाक्वय् दिकातयेगु यानादिसँ ।

# भुजिंखि वंकेत व ला हय्हय्कुंगु चकंकेत लैं छ्यानाः उकी दुरुया क्रीम भचा ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् न्हिं ३० मिनेट तक पाना तयादिसँ ।

# ख्वालय् चछि कागति व दुरुया क्रीम पानातयेगुलिं यक्व हे फाइदा याः । थुकिया निंतिं छिं दुरुया क्रीम व कागतिया रसं ख्वालय् तुलाः चछि अथें त्वःतातयादिसँ । न्हिछिया त्यानु व धुलं यानाः कय्कुंगु छ्यंगू थुकिं यानाः चकनावइ ।

# ख्वाः तुइसे च्वंकेत दुरु, कागति, सन्तरासिया रस ल्वाकछ्यानाः ख्वालय् गःपतय् व न्हाय्पनय् २० मिनेट तक पाना तयादिसँ ।

# प्यंगः न्यागः मस्र्याबरां बहनी दुरुइ फ्वयादिसँ । सुथय् नचुक निनाः ख्वालय् लेप तयादिसँ । ख्वाः नाइसे क्यातुसे च्वनाः बांलाइ ।

# कचिगु दुरुइ निफुति प्यफुति कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः ख्वाः, गःपः, चुल्या सफा यात धाःसा
छ्यंगू स्वच्छ नं जुइ, नाइसे नं च्वनी ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS