सेसे बाज्यापिंपाखें बुंगद्यःजात्रा बहिष्कार

यल – थन न्ह्यानाच्वंगु बुंगद्यः जात्राय् हःपाः बीगु ज्या याइपिं सेसे बाज्यापिंसं द्यः जात्रा बहिष्कार याःगु दु । बुंगद्यःया रथ सालीबलय् रथय् च्वय् च्वनाः हस्ते याइपिंत आवश्यक निर्देशन बीगु ज्या उमिसं याये माःगु खः । उपिं विशेष यानाः यलया राजोपाध्यायपिं खः । उकुन्हु बुंगद्यः सालेगु ज्या द्यः रथय् तयाः प्यन्हु दुकुन्हु याये माःगुली थःपिंके मन्यँसें स्वन्हुं हे साला हःगु खँय् तम्वयाः उमिसं जात्रा बहिष्कार याःगु खँ धाःगु दु । आः जात्रा उपिं मदुसां न्ह्यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS