वात, पित्तल, कफया उपचार ः त्रिदोषनाशक उपाय

आयुर्वेदय् धयातःकथं न्ह्यागु ल्वय् नं त्रिदोषया असन्तुलनं पिहां वइगु खः । अथे जुयाः आयुर्वेदिक उपचारय् मुख्य उद्देश्य वात, पित्त, कफया उपचार पाखें दिमाग व शरीरयात सन्तुलित अवस्थाय् लित हयेगु जुयाच्वनी । शरीरया पूरा प्रक्रिया दिमागपाखें नियन्त्रित जुयाच्वनी । दिमागं झीत सन्तुलित अवस्थाय् तयातइ । आयुर्वेदिक वासःया आज्जु नं वात, पित्त, कफया असन्तुलित अवस्थायात सन्तुलित यायेगु खः ।

वात दोषया उपचार
वात दक्वं दोषया जुजु खः । थ्वं पित्त व कफया गतिविधियात नियन्त्रित व नियमित याइ । छिं मेमेगु दोषया निंतिं नं पिनेया वातावरणय् वातया तुलना फय्लिसे यायेफइ, गुकिं सुपाँय्यात छगू थासं मेगु थासय् बुलुहुं वा याकनं यंकेफइ । थुकथं हे शरीरय् वातं नं पित्त व कफया गतिविधियात सक्रिय व उत्तेजित याइ । थ्व मेन स्वीच बोर्ड थें खः । थुकियात ‘अन’ यायेवं हे म्ह छम्हंया गतिवधि शुरु जुयावनी । थ्व रक्त संचार व सासःया निंतिं जक मखु, दिमाग व म्हया ऊर्जाया मूलस्तरय् कोषया निंतिं नं मदयेक मगाः ।

वातयात सन्तुलित यायेगु उपाय
– हाम्वः चिकनं मालिस यायेगु ।
– क्वाःलखं म्वःल्हुइगु । तर छ्यंया लागी लुमुक धाःगु लः जक छ्यलेगु ।
– पोषक आहार कायेगु ।
– शारीरिक व मानसिक विश्राम ।
– बहनी १० बजे तकया दुने द्यना हे छ्वयेगु ।
– सुथय् व सनिलय् ६ बजे ५–१० मिनेट ध्यान यायेगु ।
– थःगु म्हयात क्वाकादिसँ । थ्व वातया निंतिं बांलाः, छाय्कि उकिया मू स्वभाव ख्वाउँ खः । ख्वाउँथाय् झायेमते, ख्वाउँक भपादीमते ।
– शान्त व सुम्क च्वनेगु अले थःगु बानियात नियन्त्रण यायेगु ।
– नियमित रूपं व इलय् हे क्वाःक्वाः ज्यनां बेलि यायेमाः ।
– न्हिछिया निक्वः प्वाः जायेक व छक्वः छुं भचा नयेगु यायेमाः ।
– सुथय् ज्यःनां याये न्ह्यः गंगुसां प्याःगुसां पालु छकू व ज्यःनां धुंकाः मस्र्यासोंप निगःचा नयेगु यायेमाः ।
– वातया उपचारया निंतिं खालि क्वाःगु झोल पदार्थ कयादिसँ, छाय्कि व वात प्रकृतियापिं मनूतय्त ज्या वःगु खः ।
– अय्लाः, च्या, कफि व चुरोटं तापाक हे च्वनादिसँ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS