त्वाःत्वालय् हाकुगु ब्यानर ब्वइगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- कंस आइतवाः माघ १५ गते येँ महानगरपालिकाया मेयर बालेन साहया ज्यादति विरुद्ध येँया फिब्व ख्यलय् जुइत्यंगु वृहत् प्रदर्शनय् ब्वति कायेगु लागिं ज्यापु महागुथि येँ महानगर समितिं सकसितं इनाप याःगु दु । आइतवाः न्हिनय् २ बजे प्रदर्शन जुइ ।

वंगु मंगलवाः ज्यापु महागुथि येँ महानगर समितिया ग्वसालय् जूगु भेलां परम्परागत ६३ गू ज्यापु त्वालय् हाकुगु ब्यानर ब्वयेगु निर्णय याःगु दु । भेलां हरेक त्वालय् निगू निगू हाकुगु ब्यानर खायेगु धकाः निर्णय याःगु खः । लिसें १५ गतेया वृहत् प्रदर्शनीइ ब्वति कायेगु लागिं नं सकसितं इनाप याःगु दु ।

उगु वृहत सम्मेलनय् ब्वति कायेगु लागिं दरवारमार्ग, बागबजाः, महाबौद्ध आदि लागाया स्थानीय व्यापारीत थःपिनि पसः हे तिनाः वयेगु धकाः तयारी यानाच्वंगु खँ सीदुगु दु । उगु प्रदर्शनय् येँ मनपाया लिपांगु ज्याखँपाखें प्रभावित जूपिं स्थानीय समुदाय, व्यापारी व छेँथुवाःतय्सं नं ब्वति कायेगु लागिं तयारी यानाच्वंगु खँ नं सीदुगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS