मिसा हिंसा विरुद्ध मिसा खलःया ज्याझ्वः

येँ(नेपालभाषा टाइम्स)- नेपालभाषा मिसा खलःया ग्वसालय् ‘मिसा हिंसा न्हंकेनु, मिसा अधिकार हे मानव अधिकार खः’ धइगु विषयय् छगू ज्याझ्वः जुल । मिसा खलकं थौंकन्हय् न्ह्यानाच्वंगु मिसा हिंसा विरुद्धया झिंखुन्हुया अभियानया झ्वलय् उगु ज्याझ्वः याःगु खः ।

स्वयम्भूइ च्वंगु खलःया थःगु हे ज्याकुथिइ जूगु ज्याझ्वलय् खलःया पुलांम्ह नायः मंगला कारंजितं मिसा हिंसा छु खः ? थ्व छाय् जुइ ? मिसा हिंसा विरुद्धया आन्दोलन गबलय्निसें शुरु धइगु बारे जानकारी बियादीगु खः ।

खलःया नायः धर्मशोभा तुलाधरया सभापतित्वय् न्ह्याःगु ज्याझ्वलय् छ्याञ्जे पे्रमहिरा तुलाधरं लसकुस यानादीगु खःसा दांभरिं पूर्णिमा डंगोल शाक्यं सुभाय् देछानादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS