सरस्वती प्रधानया येँया मुद्दाय् २७ गते सुनुवाइ

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷क्वथा बालं मबिउ धकाः रूपा सुनारं दायर याःगु रिटय् पीडित सरस्वती प्रधानयात सर्वोच्च अदालतं सफाइ बिउसां थ्वहे प्रकरणय् येँ जिल्ला अदालतय् दायर यानातःगु मू मुद्दा धाःसा कायम हे दनिगु खँ धाःगु दु । थुकिया बारे थ्वहे मंसिर २७ गते सुनुवाइ जुइत्यंगु दु

। प्रधानयात ज्वनाः कुने हे माः धकाः तःगु रिटयात सर्वोच्चं खारेज याना बिउगुलिं आः वय्कःयात बिउगु द्वपंयात जिल्ला अदालतं नं माने मयायेफु धाःगु दु । येँय् मय्जु प्रधानं रूपा सुनार विरुद्ध नं गोपनीयताया हकयात कयाः छगू मुद्दा तयातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS