किपुलिइ चिताधुँयात बाइकं ठक्कर नकल

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- किपूया त्रिभुवन विश्वविद्यालय लागाय् बिहीवाः बहनी मोटरसाइकलं छम्ह चिताधुँयात ठक्कर नकूगु दु । त्रिवि लागाय् चिताधुँ वयाच्वंगु सकस्यां लागिं अजूचायापुगु विषय जूगु दु ।

किपुलिइ थ्व स्वयां न्ह्यः नं चिताधुँ वयेगु यानाच्वंगु दु । छुं ई न्ह्यवंनिसें विश्वविद्यालय लागाय् मचाम्ह चिताधुँ सहित तःधीम्ह चिताधुँ वयेगु यानाच्वंगु खँ विश्वविद्यालयया प्राध्यापक डा. तारालाल श्रेष्ठं कनादीगु दु । विहीवाः चिताधुँयात मोटरसाइकलं ठक्कर नकूम्ह चालक घाःपाः जूगु दु ।

बहनी ९ बजे पाखे अनया क्रिकेट मैदानय् निशान्त चौधरीं चले यानाच्वंगु मोटरसाइकलं चिताधुँयात ठक्कर बिउगु खः । उकी लानाः घाःपाः जूम्ह चौधरीयात कीर्तिपुर अस्पतालय् यंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS