सुकुम्बासी चीकेगु सवालय् मनपा–आयोग कचवं

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- येँया थापाथलीस्थित सुकुम्बासी वस्ती चीकेगु सवालय् येँ महानगरपालिकां न्ह्याकूगु पलाःयात भूमि आयोगं हाथ्या बिउगु दु । आयोगपाखें सुकुम्बासीया लगत कयाः माःगु ज्याखँ यायेगु धकाः कुतः यानाच्वंगु दयेक दयेकं महानगरपालिकां डोजर चले यानाः वस्ती चीकेगु कुतः याःगु धासें आयोगं महानगरपालिका व अनया मेयर बालेन साहया आलोचना याःगु दु ।

आयोगपाखें यानाच्वंगु ज्याखँयात ग्वाहालि यायेगु व लगत कायेगु ज्याय् मनपा नं सहभागी जुइगु धकाः येँ मनपाया मेयर बालेन साह थम्हं हे सम्झौता यानातःगु भ्वं सार्वजनिक जुइवं साहयात थप पलाः न्ह्याकेत थाकुगु खः । उगु सम्झौतायात कयाः मनपां छुं न्ववाःगु मदुनि ।

मनपाया ज्यायात स्वयम् सुकुम्बासीतय्सं नं हाथ्या बियाच्वंगु दु । सुकुम्बासी वस्ती दुने च्वंपिं मनूतय्सं आः नं डोजर वल धाःसा आक्रमण यायेमानि धकाः ल्वाभः सहित पाः बीगु यानाच्वंगु दनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS