येँ महानगरया आर्थिक विधेयक

येँ- येँ महानगरपालिकां आर्थिक दँ ०७९÷८०या निंतिं आर्थिक विधेयक नगरसभाय् पेश याःगु दु । येँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहं राष्ट्रिय सभा गृहय् च्वंगु नगर सभाया ११ क्वःगु अधिवेशनय् अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन यायेत तयार याःगु विधेयक न्ह्यब्वयादीगु खः ।

प्रस्तुत विधेयकय् स्थानीय कर, दस्तुर, शुल्क, जरिवाना संकलन व छुटलिसें अन्य आय संकलनया प्रशासनिक व्यवस्थापनया प्रबन्ध यानातःगु दु । अथे हे विधेयकय् सम्पत्ति, भूमि, बहाल, व्यवसाय, जीवजन्तु, सवारी साधनया शीर्षकय् बिस्कं बिस्कं कर व्यवस्था यानातःगु दु । विधेयकय् विज्ञान, मनोरञ्जन, बहाल शुल्क, सवारी साधन पार्किङ, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, राजस्व व शुल्क संकलन कार्यविधि लगायतया व्यवस्था यानातःगु दु ।

विधेयकय् दुथ्याकातःगु दक्वं व्यवस्थायात १७ गू अनुसूचीइ दर निर्धारण यानातःगु दु । भवन मूल्यांकन दर, भवन ¥हासकट्टी प्रतिशत, ¥हास कट्टी यायेगु अवधि, सम्पति कर प्रयोजनया निंतिं घरजग्गाया प्रतिआना मूल्य अनुसूचीत छसिकथं तयातःगु दु । घरजग्गाया प्रतिआना मूल्ययात १७७ नं.या बुँदाय् दुथ्याकातःगु दु ।

थुकथं हे निकास दुगु व मदुगु सतकया जवंखवं सहायक पिच मोटर लँपु, पिच मोटर लँपु व गोरेटो लँपुइ ब्वथलाः छुट प्रतिशतया व्यवस्था यानातःगु दु ।

थुकथं हे सवारी साधन पार्किङयात व्यवस्थित यायेत क्षेत्र व सवारी साधनया प्रकृतियात वर्गीकरण यानाः शुल्क क्वःछिनातःगु दु । थुकथं क्वःछिनातःगु क्षेत्र २ गू दुसा सवारी साधनया प्रकारय् २ पांगे्र, ४ पांगे्र व ४ पांग्रा स्वयां तग्वःगु सवारी साधन धकाः छुटे यानातःगु दु ।
पार्किंङ याइगु सवारी साधनं सतकया २५ प्रतिशत स्वयां अप्वः थाय् काये मदइगु व पार्किङस्थलया रेखांकन यानाः महानगर थम्हं वा निजी ख्यःपाखें संचालन जुइगु व पार्किङस्थलय् सवारी साधन दुहां वनेगु व पिहां वयेगु थाय् बिस्कं बिस्कं जु्इमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS