स्वनिगलय् जुयाच्वंगु अत्याचार

स्वनिगः दुनेया थीथी नगरं पिहां वइगु फोहोरया व्यवस्थापन छगू हाथ्यापूर्ण विषय खः । स्वनिगलं जक न्हि करिब १२ सय टन फोहोर पिहांवइ । अले अज्याःगु फोहोरया सहि व्यवस्थापन मजूसा फोहोर थनया सतकय् द्वं चिनेगु सुरु जुइ । अज्याःगु हे अवस्था थुगुसी स्वनिगःवासीतय्सं हानं फयेमाल । शहरी विकास मन्त्रालय, येँ महानगरपालिका नापं नक्वाःया ककनी गाँउपालिकाया सिसडोल व धादिङ धुनिबेसीया बञ्चरेडाँडाया सम्बन्धित मनूत नाप सहमति जुइधुंकाः जक स्वनिगःया सतकं हानं फोहोर मुनेगु ज्या न्ह्याःगु खः ।

सिसडोल व बञ्चरेडाँडाया स्थानीयतय्ं थीथी माग तया लँ अवरोध यायेगु ज्या न्हूगु धाःसा मखु । न्हापा लिपा नं विरोध जुइ, सहमति जुइ । अथेखःसां थुकीया स्थायी समाधान मालेगु ज्याय् धाःसा सम्बन्धित पक्षत कमजोर जूगु खनेदु । न्हापा लिपा थज्याःगु विरोध जुइगु ई स्वयां थुगुसीया अवरोधं भचा अप्व प्रचार जूगु खनेदु । अले अज्याःगु प्रचार जूगु इलय् दकलय् उप्वः ‘टार्गेट’य् लाःगु खः, येँ व स्वनिगः ।

सम्बन्धित पक्ष निसें सञ्चार माध्यमं तक स्वनिगलं सिसडोलयात अत्याचार याःगु दाबी यात । पक्कां नं फोहोर वायेगु थाय्या स्थानीय व सम्बन्धित मनूतय् स्वास्थ्य निसें पूर्वाधार विकासया ज्या माःगु कथं न्ह्यायेमफुगु खः । तर व येँ व स्वनिगःया जनतातय्सं याःगु अत्याचार मखु । स्वनिगःया भूमिइ च्वनाः शासन यानाच्वंपिंसं याःगु खः । अज्याःगु शासन याइपिनि अदुर्दर्शी निर्णयया लिच्वः खः । शासकतय् अर्कमन्यताया कारणं खः । उकीं तप्यंक थनया सर्वसाधारणतय्त द्वपं बीगु ज्या पाय्छिगु खँ मखु ।

येँ, यल, ख्वप व समग्र स्वनिगःवासीत स्वयम ला थःगु हे थासय् च्वना राज्य सत्ता संचालन यानाच्वंपिं शासकतपाखें पीडित जुयाच्वंगु दु । सिंहदरवारपाखें छगू लिपा मेगु गलत निर्णय यानाच्वंगु तप्यंक लिच्वः थनया स्थानीयतय्त लानाच्वंगु दु । थन सिसडोलवासीतय् स्वास्थ्यया खँ वल, इमिगु थाय्या सुधारया खँ वल । थ्व पाय्छिगु खँ खः । अज्याःगु समस्या ल्ह्वने हे माः, पिहांवये माः । अले समाधानया लँपु मालेगु ज्या नं जुइमाः ।

अथेतुं स्वनिगःवासीत तप्यंक फोहोरया ल्याण्डफिल साइट नापं मदुसां स्वनिगःदुने प्रदुषण तसकं ग्यानापुगु अवस्थाय् थ्यनाच्वंगु दु । स्वनिगःया वायु हलिंया दकलय् प्रदुषित थाय् मध्येया छगू जुयाच्वंगु दु । गबलें गबलें अज्याःगु प्रदुषण थहांवना दकलय् च्वय् थ्यना नं च्वंगु दु । भारतया दिल्ली व लखनउलय् जक वायु प्रदुषणया कारणं मनूतय् आयु झिदँ व गुदँया ल्याखं म्हो जूगु दु । शिकागो विश्वविद्यालयया उर्जा नीति संस्थानया कथं मनूतय् आयु प्रदुषणया कारणं थुकथं म्हो जुयावंगु खः । यदि दिल्ली व लखनउया अवस्था थथे दुसा पक्कां नं स्वनिगलय् जुयाच्वंगु उच्च प्रदुषणया कारणं थनच्वंपिं मनूतय् आयु नं स्वत्त म्हो जुयावनाच्वंगु दु । अथे खःसा थ्व राज्य सत्तापाखें स्वनिगःवासीतय् स्वास्थ्य नाप यानाच्वंगु खेलवाड मखुला ? छु थ्व स्वानिगःवासीतय्त जुयाच्वंगु अत्याचार मखुला ?

त्वःने लः अर्थात खानेपानीया खँ वयेवं मेलम्चीया खँ पिहांवइ । अले अनया स्थानीयतय् माग, स्थानीयतय् समस्याया खँ वइ । छुं नं आयोजना, परियोजनाय् स्थानीयतय् सरकोर दइ । उकीया सम्बोधन यायेगु, समाधान यायेगु खँय् फुक्कं पक्ष सकारात्मक जुयाः स्वयेमाः, यायेमाः । तर मेलम्चीया लः स्वनिगलय् यंकल तर अनया समस्या समाधान मजुल धकाः स्वनिगःवासीतय्सं अन्याय याःगु धायेगु पाय्छिगु खँ धाःसा मखु । थ्व हानं नं सम्बन्धित निकाय, नीति निर्माण याइपिं अले आयोजना संचालन याइपिनि कमजोरी खः, अर्कमन्यता खः । स्वनिगःवासी मेलम्चीया जनातया माग सम्बोधन जुइमाः धयागु पक्षय् हे दु ।

गथे मेलम्चीया जनता अन्यायया भागिदार जुयाच्वंगु दु, स्वनिगःया जनता नं लःया विषयलय् राज्यया अत्याचारया सामाना यानाच्वंगु दु । स्वनिगः दुनेया आपालं छेँय् लः छःफुति तकं महाःगु वर्षौं दयेधुंकल । लः वइगु थासय् धःनाप ल्वाकज्याना वयाच्वंगु दु । थज्याःगु गम्भीर समस्या दु तर खानेपानी संस्थानं धाःसा हरेक महिना प्रत्ेयक छेँखां ध्यबा म्हयाच्वंगु दु । छेँय् लः वयेमाः मवयेमाः, त्वनेबहःगु लः वयेमाः वा धः वयेमाः खानेपानी संस्थानयात मतलब दुगु विषय मखु । उमित सरोकार दुसा केवल लच्छि पतिकं वइगु भुक्तानी खः । यदि रसिद कथं ध्यबा पूमवसाः लिपांनिसें गवलें लः मबीगु ख्याच्वः बीगु ज्या यानाच्वंगु दु । स्वनिगःवासीत थज्याःगु अवस्थाय् वर्षौंनिसें म्वानाच्वंगु दु ।
मनूतय् जीवन म्वायेत माःगु पञ्चतत्व मध्ये वायु व लः प्रति राज्यपाखें थज्याःगु खेलवाड जुयाच्वंगु दु । स्वनीगःवासीतय्सं थज्याःगु समस्याया सामना यानाच्वंगु आपालं दँ दयेधुंकल । अथेखःसां सुधारया छुं लक्षण दुगु मखु । अझ अव्यवस्थित शहरीकरण, स्वनिगःदुने न्हूगु शहरया योजना, हराभरा जग्गाय् प्लटिङ, दुगु गुँ अले पहाडया वन विनाश यायेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । शहरया लः, धः, प्रदुषण नियन्त्रण बारे धाःसा छुं योजना दुगु मखु । थुकीया प्रत्यक्ष लिच्वः थनया स्थानीय मनूतय् जीवनय् लानाच्वंगु दु ।
गथे थौं सिसडोल, बञ्चरेडाँडा निसें मेलम्ची तकया जनतायात जुयाच्वंगु अत्याचारया खँ वयाच्वंगु दु । अज्याःगु हे अत्याचार वर्षौंनिसें स्वनिगःवासीतय्सं फयेमालाच्वंगु दु । गथे सिसडोलया समस्या ज्यंकेगु कुतः जुइमाः, बञ्चरेडाँडाया व्यवस्थापन जुइमाः, मेलम्चीया पूर्वाधार विकास जुइमाः अथेतुं स्वनिगःया नं उचित तवरं समस्या समाधान जुइमाः । न्ह्याथाय् च्वपिं मनूत जूसां स्वच्छ, सफा व बांलागु लकसय् म्वाये दइगु मनूतय् मानव अधिकार खः । उकिं सिसडोल निसें मेलम्ची तक अले बञ्चरेडाँडा निसें स्वनिगः तक प्रत्येक थाय्या उचित व्यवस्थापन जुइमाः । हरेक थासय् राज्यपाखें यानाच्वंगु खेलवाड व अत्याचारत बन्द जुइमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS