ज्या यक्व दु, ज्या याइपिं मदु

येँ –  संघीयता कार्यान्वयन जुइधुंकाः नं स्थानीय निकायय् माक्व कर्मचारी मदयाः ज्या यायेत थाकुयाच्वंगु दु ।
थ्वहे झ्वलय् शंखरापुर नगरपालिकाय् नं माक्व इन्जिनियर मदयाः ज्या यायेत थाकुयाच्वंगु खँ शखरापुर नपाया प्रमुख सवर्ण श्रेष्ठं ‘नेपालभाषा टाइम्स’यात कनादीगु दु । मुक्कं नगरपालिकाय् स्वम्ह इन्जिनियर व छम्ह सवइन्जिनियर दुगुलिं यानाः ज्या यायेत तसकं थाकुयाच्वंगु खँ वय्कलं कनादीगु दु ।

भुखाय् ब्वयाः सक्व देय् छगुलिं ध्वस्त जूगु व आः पुनर्निर्माणया ज्या यायेत नं माक्व इन्जिनियर मदयाः समस्या जुयाच्वंगु खँ कनादिसें वय्कलं धयादी, ‘भुखाचं उलिमछि छेँ ध्वस्त जूगु दु । तर माक्व इन्जिनियर मदयाः नक्सा पासया ज्या तकं याये फयाच्वंगु मदु ।’मेखे ७ नम्बर वडाया दुजः अर्चिन शाहीं धाःसा वडाय् भुखाचं दुंगु थीथी थासय् पुनर्निर्माण जुयाच्वंगु खँ कनादिसें अनया थीथी देगः दयेकेगु ज्या जुयाच्वंगु खँ कनादिल । वय्कःया कथं वज्रयोगिनी देगःया पुनर्निर्माण ज्या नं शुरु जुइधुंकूगु दु ।

अथेहे वय्कलं सक्वया दकलय् तःधंगु समस्या जुयाच्वंगु त्वनेगु लःया समस्या नं म्हो जूगु खँ कनादीगु दु । ख्वपया खानेपानी संस्थान लिसे सहकार्य यानाः सक्वया मू मू थासय् १७ गू हिति तयेगु ज्या जूगु जानकारी बियादिल । अथेहे सक्वया मेगु खुगू फल्चा दयेकेगु ज्याया निंतिं पुरातत्व विभागं जिम्मा काःगु खँ नं वय्कलं कनादीगु दु । अथेहे थीथी थासय् मत तयेगु ज्या क्वचायेधुंकूगु दुसा सक्व देय्न्यंकं वाइफाइ फ्रि यायेगु ज्या क्वचायेधुंकूगु खँ नं वय्कलं कनादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS