उज्ज्वल कसाःया अध्यक्षताय् कसाः युवा पुचः नीस्वन

येँ – कसाः तःधं गुथि ज्यासना पुचःया निर्णयकथं कसाःख्यलय् जूगु छगू सहलह मुँज्यां कसाः युवा पुचः नीस्वन ।

उज्ज्वल कसाःया अध्यक्षताय् नीस्वंगु उगु युवा पुचलय् छसिकथं न्वकु सुमिनरत्न कसाः, मूछ्याञ्जे प्रविधि कमल कसाः, छ्याञ्जे राज्ञा कसाः व दांभरीं प्रलिसा कसाः च्वनादीगु दु । थुकथं हे उगु पुचलय् मू दुजःपिं छसिकथं रेश्मा कसाः, प्रजिना कसाः, रक्षा कसाः, उपेक्षा कसाः, चिरग कसाः, राहुल कसाः, गौरङ्ग कसाः, लहना कसाः, प्रियंका कसाः, राेजाली कसाः, सेरस कसाः, सुरज कसाः, पल्सन कसाः, रेवतरत्न कसाः व समीर अमिर कसाः जूगु दु ।

कसाः तःधं गुथिया नायः पुर्णवी®सिंह कसाःया सभापतित्वय् न्ह्याःगु उगु ज्याझ्वलय् कसाः तःधं गुथिया न्वकु अशोक ज्योति कसाः नं लसकुस न्वचु बियादीगु खःसा दांभरीं राजुकुमार कसाः नंं कसाः युवा पुचःया दुजः गठन प्रक्रिया बारे थःगु बिचाः व सुझाव बियादीगु खः ।

उगु मुँज्याय् कसाः तःधं गुथिया नायः पुर्णवीरसिंह कसाः, कसाः युवा पुचः नीस्वना कमितिया कजि रविन्सन कसाः, कसाः मिसा पुचःया नायः विणा कसाः व कसाः युवा पुचःया नवनियुक्त नायः उज्ज्वल कसाःपिंसं थःथःगु नुगःखँ तयादीगु खः । कसाः युवा पुचलय् दुथ्याःपिं सकल मू दुजःपिंत कसाः तःधं गुथि व कसाः मिसा पुचःपाखें खादागा क्वखायेकाः भिंतुना नं बिउगु खः

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS