स्वयम्भूइ चिताधुँ

येँ- थनया स्वयम्भू लागाय् म्हिगः सुथय् छम्ह मचाम्ह चिताधुँ (चितुवा) लँय् वयाच्वंगु लूगु दु । छुं मनूतय्सं लँय् वयाच्वंम्ह चिताधुँया भिडियो नापं खिचे याःगु दु । लिपा उम्ह चिताधुँ हल्चोया सशस्त्र प्रहरीया ज्याकुथी दुहां वंगु खःसां सशस्त्र प्रहरीं वयात ज्वनाः जावलाख्यःया चिडियाखानाय् बुझे याना बिउगु दु । चिताधुँ विरामी ख्वाः वः धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS