पेरुइ ७.५ रेक्टर स्केलया भुखाय् ब्वल

एजेन्सी- पेरुइ ७.५ रेक्टर स्केलया शक्तिशाली भुखाय् ब्वःगु दु । भुखाय् ब्वयाः झिम्ह मनू घाःपाः जूगु दुसा ७५ खा छेँ दुंगु दु । स्थानीय ईकथं आइतवाः सुथय् उत्तरी व मध्य पेरुइ भुखाय् ब्वःगु खःसा वयां लिपा पराकम्पन नं वयांतु च्वंगु दु ।

भुखाय्या लिच्वः जःलाखःला देसय् नं लाःगु दु । भुखाय्या केन्द्रबिन्दु पेरुया सान्ता मरिया डे निवा सहरसिबें ९८ किलोमिटर पूर्वय् लाःगु खः । थ्व अमेजन आदिवासीत च्वनीगु लागा खः ।

थ्वयां न्ह्यः पेरुया राजधानी लिमाय् ५.२ रेक्टरया भुखाय् ब्वःगु खः । प्यासिफिक रिंग अफ फायरया दुने लाःगुलिं यानाः पेरुइ दँय्दसं ४०० गू सिबें अप्वः भुखाय् ब्वयेगु याः । सन् २००७ य् पेरुइ ब्वःगु ७.९ रेक्टर स्केलया भुखाचय् लानाः न्यासःसिबें अप्वः मनूत सीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS