घाःपाः जूम्ह मचाया मांबौपिं मालाच्वना

येँ -टेकुया कनक पेट्रोल पम्प लिउने मोटरसाइकलं ठक्कर नकाः छम्ह मचा घाःपाः जूगु दु । मचायात ठक्कर नकाः बिसिउँ वंम्ह मोटरसाइकल चालकयात यामाहा मोटरसाइकलया सर्भिस सेन्टरय् ज्या याइपिंसं लिनाः भोटेबहालं ज्वना हःगु दु । घाःपाः जूम्ह मचाया बारे धाःसा छुं जानकारी मदुगु खँ धाःगु दु ।

अचेत जूम्ह मचायात ट्रमा सेन्टरय् वासः याकातःगु दु । अथे हे न्हय्दँ ति दुम्ह उम्ह मचाया बारे छुं जानकारी मयेवं प्रहरी थीथी थासय् मचाया पोस्टर तिकाः व सामाजिक सञ्जालय् सुचं तयाः मचाया छेँजःपिंत मालेगु कुतः यानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS