जात्रा न्यायेकेत धामीझाँक्रीतय् माग

येँ – मकवानपुर जिल्लाया टिष्टुङ लागाय् न्यायेकीगु वज्रवाराही जात्रा थुगुसी न्यायेकेगु वा मन्यायेकेगु धइगु खँयात कयाः विवाद पिहां वःगु दु ।

स्थानीय थाहा नगरपालिका लागाय् हरेक स्वदँय् थ्व नांजाःगु बाराही जात्रा न्यायेकीगु खः । स्वदँया ल्याखं थ्व जात्रा थगुने न्यायेकेमाःगु खः । तर थगुने कोरोना महामारीया कारणं मन्यायेकल । थुगुसी नं कोरोना संक्रमण अप्वयाः जात्रा दिके मालीगु खँ पिहां वयेवं जात्राया बारे थ्व विवाद पिदंगु खः ।

स्थानीय थाहा नगरपालिकां थुगुसी नं जात्रा स्थगन याये माली धकाः आग्रह याःगु दुसा जात्राय् सहभागी जुइपिं धामीझाँक्री व पुजारीतय्सं थुगुसी न्ह्याथे यानाः नं जात्रा चले यायेमाः धकाः अडान काःगु दु । थ्व जात्राय् बलि बीमाः धकाः स्थानीय भक्तजनतय्सं भाकल यानाः पशुपंक्षीत लहिनातःगु हे प्यदँमछि दयेधुंकल, उकिं उमिगु भाकल पूवंकेगु लागिं नं थुगुसी जात्रा यायेमाः धइगु माग उमिसं याःगु खः । जात्राय् बाराही माईयात बलि बीत धकाः लहिनातःपिं म्येय्त थगुने जात्रा मजुयाः बलि बी मखंगुलिं वडा कार्यालय व स्थानीय गुथ्याःतय्सं हे दानापानी नकाः लहिनातःगु खः ।

भक्तजनतय्गु आस्था पूवंकेया लागिं थुगुसी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना यानाः जूसां जात्रा न्यायेकेमाः धकाः नं उमिसं माग यानाच्वंगु दु ।

थाहा नगरपालिका व स्थानीय वडा कार्यालयं धाःसा जात्रा न्यायेके हे माःगु खःसा भीडभाड मजुइक सामान्य विधि जक पूवंकाः जात्राया ज्याखँ क्वचायेका छ्वयेत इनाप याःगु दु । थुगुसी तिथि कथं बाराही जात्रा थ्वहे वइग् जेठ १५ गतेनिसें १७ गते तक लाः वः ।

थ्व जात्राय् जःलाखःला गांयापिं समेत यानाः द्वलंद्वः मनूत सहभागी जुइगु चलन दु । थुकी भाकल यानातःपिं मनूतपाखें द्वःछि स्वयां नं अप्वः पशुपंक्षी बलि बीगु याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS