सम्पत्ति ज्वनाःकुइँच

इहिपा यायेधुंकाः वा मस्त दयेधुंकाः मिजं नं मेम्ह मिसा हइगु व मिसा नं मेम्ह मिजंनाप बिसिउँ वंगु घटना समाजय् जुया वयाच्वंगु झीसं न्यना वयाच्वनागु हे खः । तर छम्ह राजकुमारी थेंज्याःम्ह मिसां थज्याःगु ज्या यात धइगु समाचार आतक न्यने नंगु मदुनि । खाडी राष्ट्रया दुबई अर्बपतितय् देय्कथं नांजाः ।

थ्व हे दुबई देय्या अरबपति राजकुमार शेख मोहम्मद विन राशिद अल मकतूमया कलाः राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन नं अर्बौंया सम्पत्ति ज्वनाः बिसिउँ वंगु दु । अबौंया सम्पत्ति ज्वनाः राजकुमारी हया बिन्त दुबईया दरवार त्वःताः जक बिसिउँ वंगु जक मखु देय् हे त्वःताः बिसिउँ वंगु खः ।

समाचारकथं थौंकन्हय् बेलायतय् सुलाच्वन धयातःम्ह राजकुमारी हया बिन्तं ४ गू अर्ब ३३ गू करोड ख्वीगू लाख तका दां ज्वनाः बिसिउँ वंगु खः । राजकुमारी हया बिन्तं थुलिमछिं सम्पत्तिलिसें ११ दँ दुम्ह जलिला व ७ दँ दुम्ह जायेद नांया मस्त नं ज्वना वंगु दु । राजकुमारी हया बिन्त जोर्डनया जुजु अब्दुल्लाहया केहें (चिरिमांया म्ह्याय्) खःसा दुबईया राजकुमार मकतूमया खुम्हम्ह कलाः खः ।

राजकुमारी हया बिन्तं दुबईनं बिसिउँ वने न्ह्यः जर्मनी वंगु खः । अले अनं हे वं दुबईया जुजु सेख मोहम्मदलिसे तलाक (सम्बन्ध विच्छेद)या माग याःगु खः ।जर्मनी वंगु इलय् राजकुमारीं थःत राजनीतिक शरण बीत इनाप याःगु खःसा लिपा जर्मनीं हे वयात बेलायतय् बिसिउँ वनेत ग्वाहालि याःगु समाचारय् धयातःगु दु ।

न्हापां जर्मनीं राजकुमारीयात शरण बीत स्वःगु खःसां लिपा दुबईं वयात शरण बिल धाःसा राजनीतिक संकटया सामना यायेमालीगु धायेवं जर्मनीं थुकिं लिचिउगु खः । जर्मनीइ च्वनाच्वंगु इलय् राजकुमार मकतूमं थः कलाःयात लित छ्वया हयेगु निंतिं इनाप याःगु खःसा जर्मनी अधिकारीतय्सं उकियात अस्वीकार याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS