बुंगद्यः रथय् बिज्याकल, भोेटो जात्रा मयाइगु

यल – ताःईया सहलह लिपा बुंगद्यःया जात्रा थुगुसी बःचाहाकः यानाः सिधयेकीगु जूगु दु । सल्लाह कथं म्हिगः बुंगद्यःयात रथय् बिज्याकूगु दु । आः वइगु शनिवाः पूच्वय् छकूचा द्यः सालाः वयां लिपा बुंगय् लित यंकेगु सहमति जूगु दु । थ्व ल्याखं थुगुसी नं बुंगद्यःया भोटोजात्रा धाःसा मयाइगु जूगु दु ।

बुंगद्यः जात्राया निंतिं कुदुवालं कलश कया हयेधुंकूगु दु । कुदुवालं कलशय् तयाः हःगु लः बुगद्यःया तुतिइ अर्पण यायेधुंकाः बुंगद्यःयात तःबहालं प्यम्ह पाहाजुपिंसं कुबियाः रथय् तये यंकूगु खः ।

बुंगद्यः रथय् बिज्याकेगु साइत म्हिगः सुथय्या हे जूगु खःसां रथ दयेके ज्या क्वमचाःगुलिं सुथय् द्यःयात संकेगु जक ज्या जूगु खँ दैवज्ञ ज्योतिषि कीर्तिकिरण जोशीं कनादीगु दु । रथय् दयेके क्वचायेधुंकाः सनिलय् बुंगद्यःयात रथय् बिज्याकूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS