न्हियान्हिथं ज्या यायेत सरकारयाके ध्यबा मदु

येँ – सरकार–यात न्हिथं ज्या यायेत आर्थिक स्रोतया अभाव जुइगु अवस्था वःगु दु । ज्या यायेत आर्थिक अवस्था कमजोर जुइवं सरकारं गैरकर राजस्व असुली यायेगु निंतिं थीथी कुतः यानाच्वंगु दु । उकिया दुने सरकारं धुकूया स्रोत अप्वयेकेत अर्थ मन्त्रालय मार्फत थीथी सार्वजनिक संस्थानं लबः कमे याःगु ध्यबाया लाभांश छ्वया हजि धकाः निर्देशन बिउगु दु । अर्थ मन्त्रालयया संस्थान समन्वय महाशाखां सार्वजनिक संस्थानया प्रमुखयात सःताः उगु निर्देशन बिउगु खः । अर्थ मन्त्रालयया स्रोतया कथं १६ गू सार्वजनिक संस्थानया प्रमुखयात सःताः वंगु दँया नाफा व सम्भावित लाभांशया विवरण छवाःया दुने
छ्वया हयेत निर्देशन बिउगु खः । गुलिखे सार्वजनिक संस्थान नं नाफाय् दुसां नं उमिसं साधारणसभा लगायतया ज्या मयाःगुलिं यानाः तत्काल लाभांश ध्यबा सरकारयात बी फइगु स्थिति मदु । तर सरकारं कानुनी समस्या याकनं ज्यंकाः लाभांशया ध्यबा मन्त्रालयय् याकनं छ्वया हजि धकाः दबाब बियाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS