ऋषि जया दत्रभि व रेणुकाया काय परशुराम छम्ह ई स्वयां न्ह्यः हे शारीरिक विकास जूम्ह प्रिकोसियस बलिष्ठ मचा खः । उपिं नर्मदा खुसिया सिथय् छगू आश्रमय् च्वनाच्वंपिं खः । परशुराम भाषा व्याकरण, धर्म ग्रन्थया ओजिलो तेजिलो शिष्यया नापनापं कला व लडाई कलाय् असाधारण वास्ता व निपुणता तइम्ह जुल । छम्ह ब्रम्हूया जात कथं लडाईया विज्ञानय् वास्ता तयेगु वया जातीय विषय मखु, जातं ब्यूगु ज्या मखु । अय्सांतवि व छम्ह लडाईया संगठनय्, योजनाय्, प्रशासनय्, व्यवस्थाय् श्रेष्ठम्ह जुयाबिल । थःगु व्यक्तिगत ल्वाभःकथं वं पायात नालाकाल ।

जवान परशुराम छन्हु थः बौयागु आदेश न्यनाः अजू चाल । छन्हु ऋषि जया दशभिया कलाः रेणुका नापं ल्वापु जूगु जुयाच्वन । अले वं परशुरामयात आदेश बिल कि परशुराम थौं जि छ्यं लिहां वये न्ह्यः हे थ्व मूर्ख मिसायात स्यानाछ्व । उलि धयाः ऋषि अनं पिहां वन ।

‘जिं मांयात स्यायेगु ?’ परशुराम तसकं अविश्वास कथं हालाः न्यन । तंगुलु ऋषिं विश्वास बियाः धाल, ‘जिं धयाथे या ।’

धर्मशास्त्र कथं ला मां, अबुयात द्यः व देवी कथं मानय् याये माः धाइ । तर आः थन वं म्हेसिनं मेम्हेसित स्यायेगु आदेश कयाच्वन । थ्व निखें त्यःगु, छखें मांयात देवी कथं मानय् यायेमाःगु, मेखे हानं हत्या यायेमाःगु, स्याये माःगु आदेशया तसकं संवेदनशील जुयाः समाधान माले माःगु अवस्थाय् लानाच्वन । परशुरामं ताउतक संवेदनशील जुयाः बिचाः यात । अले वं बौया आज्ञा पालन यात । वं थः मांयात पां पालाः स्यात ।

सनिलय् ऋषि जया दशभि छेँय् लिहां वल । व थःम्हं तंया झोंकय् बियागु अनैतिक आदेश पालना जूगु खन । व आज्ञाकारी कायनं थःगु कर्तव्य पूवंकल । अले ऋषिं धाल, ‘छ बरदान योग्य जुल । छं बरदान फ्वं । न्ह्यागु नं जिं पुरे यानाबी ।’

परशुरामं प्रार्थना यात । जिमि सीम्ह मांयात म्वाका बिउ । अले ऋषि सुक्क सुक्क ख्वल । पश्ताय् चाल । परशुरामया इच्छायात साकार यात । मांम्ह म्वात । अनंलिं स्वम्हं परिवार मिलय् जुयाः सुखसाथ ल्यंगु जीवन हनाच्वन ।

ई लिसें परशुराम छम्ह लडाईइा प्रख्यात सिपाही जुयाः पिहां वल । वं भारतीय सिद्धान्त कथं उत्तरी व पूर्वी ख्यलय् संयुक्त सेना परिचालन यात । पश्चिमी भारतया अन्यायी अत्याचारीतय्त सिधयेका बिल, बुका बिल । अन्तय् थःगु लक्ष्य पूवने धुंकाः व थःगु ल्वाभःयात छगू समुद्रय् विसर्जन यात । अनंलि ल्यंगु जीवन जंगलय् वनाः आश्रमय् च्वनाः ऋषित्व धारण यात ।

लिपा परशुरामं विसर्जन याःगु समुद्रय् पाया थासय् अन छगू तसकं उत्पादनशील जमिन उत्पत्ति जुयावल । व थाय्यात थौंकन्हय् भारतया केराला कथं नां जायाच्वंगु दु ।

भाय् हिउकूम्ह: डा. तुलसी नारायण श्रेष्ठ

मू बाखं सफू: Tales from Indian Mythology

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS