पचली जात्राय् मरःजा मनकीगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – पचली भैरव द्यःया जात्रा झ्वलय् नकेमाःगु मरःजा थुगुसी मनकीगु जूगु दु। कौलाथ्व चौथि कुन्हु सुथय् नाय्खिं गणेद्यःया रुद्रविनायक खलःपिंसं फा स्यानाः मरःजा नकेमाःगु खः । तर थुगुसी कोरोना संक्रमणया कारणं मरःजा नकेगु ज्या मजुइगु जूगु खः । मरःजा नकेगु झ्वलय् सुथय् पचली मिजंतय्त जक नकेगु याइ । मिजंतय्त मरः नकीगु इलय् मिसापिंसं स्वयेमजिउ धयागु मान्यता दु। पचलीइ मरः नकीगु झ्वलय् चतांमरी निपा मुस्या, पालु, फाया हि छफुति व फाया ला प्यकू तयाः नकी । प्यकु लाय् नं क्वँय् छकू, नलू ला छकू, ताःतु छकू व बार दुगु फि छकू तयाः नकेगु याइ । पचली मरः नके क्वचायेकाः गनेद्यःया छेँय् वयाः मिसा भ्वय् धकाः मिसापिंत जक मरः नकेगु याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS