निषेधाज्ञाय् नं सम्पदा पुनर्निमाणया ज्या 

येँ- स्वनिगलय् कोरोना भाइरस संक्रमण अप्वया वनेवं सरकारं निषेधाज्ञा जारी यानातःगु दुसां सम्पदा पुनिर्निमाणया ज्या धाःसा न्ह्यानाच्वंगु दु । थ्वहे झ्वलय् २०७२ सालय् तःभुखाचं क्षति जूगु हनुमानध्वाखा दरवार व मरु सतःया पुननिर्माण जुयाच्वंगु दु । मरु सतःया पुननिर्माणया ज्या वंगु असार मासान्त तक दयेके क्वचायेकेगु आज्जु तयातःगु खःसां कोरोना भाइरसया संक्रमणया कारणं पुननिर्माणया ज्या दीवं आः मेगु दँय् जक पुनर्निर्माणया ज्या क्वचाइगु खँ सीदुगु दु । थ्व स्वयां न्ह्यः धलिं पुजाः याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS