थौं अन्यौलया दथुइ सापारु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – थुगु दँय् मदुपिं थःपिनि नामय् न्यायेकीगु सापारु पर्व थौं अन्यौलताया दथुइ हनाच्वंगु दु । भीडभाडया दथुइ सापारु पर्व न्यायेके मते धकाः स्थानीय निकायपाखें इनाप याःसां मनूतय्सं सामाजिक दूरी कायम यानाः जूसां थौंया पर्व न्यायेकेगु ज्या यानाच्वंगु दु । गुलिखे मनूतय्सं धाःसा थःगु छेँया जःखः जक सायाः चाःहीकाः जक नं सापारु न्यायेकेगु तयारी यानाच्वंगु खँ सीदुगु दु । सापारु कुन्हु दकलय् अप्वः भीड जुइक सायाः वइगु थाय् हनुमानध्वाखा लाय्कू खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS