स्वनिगलय् थप ३८ म्ह, संक्रमितत ५२७ म्ह थ्यन

येँ – स्वनिगलय् कोरोना संक्रमितत थौं हाकनं ३८ म्ह थप जूगु दु । थुकिया लिसें स्वनिगलय् जक ५२७ म्ह संक्रमितत थ्यंगु दु । स्वास्थ्य मन्त्रालयं थाैं २४ घण्टा दुने जक थप २२४ म्हेसिके कोरोना संक्रमणया पुष्टि याःगु खः । थुकी मध्ये येँ ३२ म्ह, यलय् ५ म्ह व ख्वपय् छम्ह सहित स्वनिगलय् जक ३८ म्ह न्हूपिं संक्रमित खनेदुगु खँ धाःगु खः ।

थौं शुक्रवाः तकया दुने येँय् ४२२ म्ह, यलय् ९६ म्ह व ख्वपय् ५६ म्ह संक्रमितत थ्यने धुंकूगु दु । थौं हे कोरोना संक्रमणया कारणं सीपिं प्यम्ह थप जूगु दु । थुपिं प्यम्हं पर्सायापिं जूसां स्वम्ह पर्साय् हे व छम्ह यलया पाटन अस्पतालय् सीगु खः । पाटन अस्पतालय् सीम्ह यलय् बाल च्वना वयाच्वंम्ह व वयाके न्हापांनिसें झिन्हु न्ह्यः अस्पताल भर्ना याःगु खः । व न्हापां निसें चिनील्वचं कयाच्वंम्ह खः । नेपालय् आः सीपिनि ल्याः नं ५६ म्ह थ्यंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS