पसः चायेके दयेमाःगु धासें जोरपाटीइ विरोध

येँ – लकडाउनया कारणं मनूत छेँछँय् लानाच्वंगु ७०न्हु दत । पसः, व्यापार व्यवसाय नं लकडाउन सुरु जुइधुंकाः बन्द जुयाच्वंगु अवस्थाय् दु । थज्याःगु इलय् जोरपाटीइ थौं आकाझाकां व्यापारीतय्सं पसः चायेकूगु दु । लकडाउन जूसां पसःया बाः पुलेमाःगु, कर पुलेमाःगु धासें व्यापारीतय्सं मंगलवाः सुथय् पसः चायेकूगु खः । तर छुं ई लिपा प्रहरीं पसः बन्द याकेत स्वयेवं व्यापारीतय्सं विरोध याःगु खः । करिव ६०म्ह व्यवसायीतय्सं विरोध याःगु खःसा लिपा सम्बन्धित स्थानीय निकाय व प्रहरीनाप खँल्हाबंलाय् लिपा पसः बन्द याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS