‘न्हापा भुखाचं स्यात, आः ब्याजं स्यात’

२ प्रतिशत ब्याजं बैंक त्यासा काःपिं भुखाय् पीडितया दुःख

येँ – भुखाचं पीडित जूपिंत सरकारं बी धाःगु २ प्रतिशत ब्याजया त्यासा काःपिं मनूत आः वयाः तःधंगु मर्काय् लाःगु खँ सीदुगु दु । राष्ट्र बैंकं पित हःगु त्यासा सम्बन्धी न्हूगु नियमं त्यासा कयातःपिं भुखाय् पीडिततय्त झन् हे पीडाय् लाका बिउगु खः ।

राष्ट्र बैंकं छुं न्हि न्ह्यः तिनि थीथी वाणिज्य बैंकतय्त भुखाय् पीडितयात बियातःगु त्यासा केवल निदँया निंतिं जक जुइ व वयां लिपा राष्ट्र बैंकं पुनर्कर्जा मबीगु जानकारी याःगु खः । राष्ट्र बंैंकया थ्व नियम कथं भुखाय् पीडिततय्सं निदँ तक जक २ प्रतिशत ब्याज पूसा गाइ, वयां लिपा वाणिज्य बैंकतय् नियम कथंया ब्याज पुले माली ।

यलया भुखाय् पीडित प्रज्ञारत्न वज्राचार्यं न्हापा त्यासा कयागु इलय् २ प्रतिशत ब्याजं झिदँया निंतिं बी धाःगु खःसा आः उगु त्यासा निदँया निंतिं जक जुइ धकाः खबर छ्वया हयेवं थःपिं मर्काय् लाःगु खँ कनादीगु दु ।

वय्कलं धयादी, ‘सरकारं सम्पूर्ण भुखाय् पीडित जनतायात झंगः लायेगु ज्या याःगु दु । उकुन्हु तक भुखाचं पीडित खःसा आः सरकारपाखें नं पीडित जुइमालीगु अवस्था वल । थ्व ला सरासर जनतायात फ्वगिं यायेगु ज्या जुल । स्वनिगःया जनतायात न्हापा डोजर आतंक यात आः ब्याज दरया आतंक सिर्जना याना बिल ।’

अथेहे पिलाछेँया रमेश महर्जनं राष्ट्र बैंकया नीतिया कारणं थःपिं तःधंगु समस्याय् लाःगु खँ कनादिल । निदँ लिपा बैंकया नियम कथं १५–१६ प्रतिशत ब्याज पुले माल धाःसा थःपिंसं पुले हे मफइगु खँ वय्कलं कनादिल । आः थःपिं छेँ दनाच्वनागु जूगुलिं ब्याज जक पुलाच्वनागु खँ कँसें निदँ लिपा बैंकया ब्याज गुलि जुइ व लछिया किस्ता कथं गुलि ध्यबा पुले मालीगु जुइ धकाः हे तनाव जुयाच्वंगु खँ वय्कलं कनादिल । २ प्रतिशत ब्याज पुलां गाःथाय् छक्वलं १६ प्रतिशत पुलेमाल धाःसा आपालं जनताया छेँ हे लिलाम जुइगु अवस्था वये फइगु खँ नं वय्कलं कनादिल ।

पिलाछेँया हे श्यामबहादुर महर्जनं थौंकन्हय् २ प्रतिशत ब्याजया किस्ता कथं लय् २५,३०० तका पुलाच्वनागु खःसा लिपा बैंकया ब्याज कथं १४-१५ प्रतिशत पुले माल धाःसा पुलेत तसकं थाकुइगु खँ कनादिल ।

वज्राचार्यं कनादी कथं आः राष्ट्र बैंकया थ्व नीतिया कारणं मर्काय् लाइपिं यलया भुखाय् पीडित जनताया लगत कायेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । लगत कायेधुंकाः म्हिगः यलया पिखाछेँया चपाः छेँय् छगू सहलह मुँज्या नं जूगु दु । उगु मुँज्यां थीथी बैंकपाखें त्यासा कयाः आः अप्वः ब्याज पुलेमाःपिं पीडिततय्गु धलः दयेकेगु व वयां लिपा बैंकया स्टेट्मेन्ट हयाः थप सहलह यायेगु निर्णय याःगु दु ।

म्हिगःया मुँज्याय् प्यम्ह भुखाय् पीडिततय्सं आः थःपिंसं बैंकया न्हूगु ब्याज दर कथं ब्याज पुलाच्वनागु खँ कंगु खः । न्हूगु दर कथं ब्याज पुलेधुंकूपिनिगु स्टेटमेन्ट स्वयाः मेगु सहलह यायेगु व वयां लिपा थप निर्णय यायेगु खँ नं वज्राचार्यं कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS