येँया यंकिदहया संक्रमित मचा बैशाख ६ गते बारां वःम्ह

येँ – बिहीवाः बहनी येँया यंकिदहलय् ७दँया छम्ह मचायात कोरोनाय संक्रमण जूगु पुष्टि जुल । संक्रमणया पुष्टि जुइधुंकाः उम्ह मचा गनं सुनापं वःम्ह धकाः मालेगु सुरु जूगु खः ।

संक्रमित मचा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १य् मांअबु नाप च्वनाच्वम्ह खः । मचा वैशाख ६ गते बारां येँ वःगु खः । पाजुपिनिगु छेँय् वनाः मां नापं येँ लिहांवःगु खः । उगु वडाय् छुं ई न्ह्यः जक स्वनिगः पिने नं वःगु धकाः सीवं अनया स्थानीयतय्सं मचा व मांयात कोरोना परीक्षण याकेत यंकूगु खः । थ्रोट स्वाब संकलन यानाः याःगु परीक्षणय् मचायात जक संक्रमण खनेदुगु खः ।

वडा सःता न्यनेकने यायेगु इलय् उमिसं थःपिं चैत ६ गते बारा वनाः वैशाख ६ गते येँ लिहांवःगु खँ धाःगु खः । उमिगु स्थायी छेँ दोलखा जूगु खँ नं सीदुगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS