पुच्वःया निदान अस्पताल व आरोग्य फाउन्डेशन सिल

येँ – ख्वपया दुवाकोट व मध्यपुर थिमि नगरपालिकाया शंखधर चोक सिल याःगु छुं ई लिपा यल पुच्वःया निदान अस्पताल व आरोग्य फाउन्टडेशन नं सिल याःगु दु ।

आरोग्य फाउन्डेशनय् ज्या याइम्ह छम्ह मिसायात मंगलवाः कोरोन संक्रमणया पुष्टि जूगुलिं उगु ज्याकूयात सिल याःगु खः । निदान अस्पताला कम्पाउन्ड दुने आरोग्य फाउन्डेशन दुगुलिं अस्पतालयात नं सिल याःगु खः ।

छुं ई न्ह्यः सुनसरीं लिहांवःम्ह २५दँया मिसा मध्यपुर थिमिया शंखधरचोक नापसं च्वनाच्वंगु खः । अन बालं च्वनाच्वंगु थासय् सुथय् हे सिल यायेधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS