सहकारी संस्थात न्हि स्वाघौ चालीगु

येँ – बागमति प्रदेश अन्तर्गत लाःगु सहकारी संस्थात थनिंनिसें न्हि स्वाघौ तक चालीगु जूगु दु ।

प्रदशेया भूमि व्यवस्था, कृषि व सहकारी मन्त्रालयं थःगु अधिकार क्षेत्र दुने लाःगु बचत तथा ऋणया कारोबार याइगु सहाकारी संस्थातय्सं अप्वलय् स्वम्ह कर्मचारी तयाः न्हि स्वघौया निंतिं संस्था चायेकेफइगु निर्णय याःगु खः । मन्त्रालयं सकाहरी संस्थातय्सं थःगु दुजःतय्त लायेफइगु आर्थिक समस्यापाखें बचे यायेगु निंतिं सुरक्षाया विधि, उपाय व सामाजिक दुरी कायम यानाः संस्था चायेकेत इनाप याःगु खः ।

लकडाउनया इलय् सहकारी संस्थाया दुजःतय्सं थःगु ध्यबा लिकायेत थाकुया समस्या जुयाच्वंगुलिं मन्त्रालयं संस्था चायेकाः ध्यबा उपलब्ध याकेगु व्यवस्था मिले यायेत इनाप याःगु खः । सरकारं लकडाउनया स्वरुप हिलाः अत्यावश्यक ज्याखँया संस्थातय्त चाय्केबीगु खँ धयाच्वंगु इलय् बागमति प्रदेशं थज्याःगु व्यवस्था याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS