म्हुतुसि बांलाके यःसा !

ख्वाःया सुन्दरताय् म्हुतुसिया विशेष महत्व दु। संसारया यक्व हे कवितय्सं थःपिनिगु रचनाय् म्हुतुसियात तःधंगु थाय् बियातःगु दु। तर सकसिगुं म्हुतुसि प्राकृतिक रुपं बांलानाच्वनी मखु। अथे जुयाः म्हुतुसि बांलाकेत अनेक कथं बिचाःसंचाः यायेगु व समाःज्वलं छ्यलेगु यायेमाः । गुलाफि रंगयागु म्हतुसियात विशेष रुपं बांलाःगु म्हुतुसि नालातःगु दु ।

– ग्लिसरिन, कागतिया रस, गुलाफजल व धौ ल्वाकछ्यानाः म्हुतुसिइ पानादिसँ । थुकिं यानाः म्हुतुसि हाकु मजुयाः गुलाफि जुयावइ ।
– ग्लिसरिन, केसर व गुलाफजल ल्वाकछ्यानाः म्हतुसिइ इलादिसँ, छिगु म्हुतुसि गुलाफि नयाः बांलानावइ ।
– गुलाफया ताजागु स्वांहः निनाः न्हिं न्हिं म्हुतुसिइ पानादिसँ, म्हुतुसिया रंग गुलाफि नयावइ ।
– कस्तिइ दुरुया क्रीम व गुलाफजल ल्वाकछ्यानाः छवाःया छक्वः म्हुतुसिइ इलादिसँ । म्हुतुसिया रंग गुलाफि नयावइ ।
– गुलाफि म्हुतुसिया निंतिं ताजा गुलाफया ह्याउँगु स्वांहः निनाः कस्ति व मख्खन ल्वाकछ्यानाः पानादिसँ ।
– मख्खनय् पेराएमिनो बेंजाइक एसिड व गुलाफया स्वांहलय् भिटामिन बी ५ व भिटामिन इ दइ, गुकिं म्हुतुसियात नाइसे च्वंकाः गंकातइ ।
– भिटामिन ई (क्याप्सुलया रुपय् दइ) म्हुतुसि बाघौ तक इला तयादिसँ । वयां लिपा टिश्यू पेपर सफा यानाः म्वाइश्चराइजिंग लिप बाम तयादिसँ ।
– चिचिकुक तानातःगु गाजर, दुरुया क्रीम व पनीर ल्वाकछ्यानाः १० १५ मिनेट तक तयातइदिसँ ।
– कुनू पायेगु यात धाःसा नं म्हुतुसि नाइसे च्वनी ।
– गोलभ्याराया रस त्वन धाःसां नं म्हतुसिया रंग बांलाइ ।
– चुकन्दरया रस न्हियान्हिथं म्हुतुसिइ पानाच्वन धाःसा छुं न्हि लिपा हे म्हुतुसि ह्याउँसे च्वनी ।
– सुथन्हापां स्वां–सिमाया हलय् लानाच्वंगु सुतिलः म्हुतुसिइ पात धाःसां नं म्हुतुसिइ बांलाइ ।
– गोलभ्यारा, कागतिया रस व ग्लिसरिन उति उतिग्यंक ल्वाकछ्यानाः बहनी द्यने त्ययेकाः म्हुतुसिइ पानाः द्यनादिसँ ।
– मख्खनय् केसर निनाः पात धाःसां नं म्हुतुसिइ बांलाइ ।
– बहनी द्यने न्ह्यः गोलभ्याराया रसं दयेकातःगु आइसक्युबं म्हुतुसिइ तीजक तीजक मसाज यानादिसँ । थथे यायेबलय् म्हुतुसि नाइयावइ ।
– दुरुइ भतिचा दुरुया क्रिम तयादिसँ, उकी भतिचा केसर तयाः फ्रिजय् तयादिसँ, अनंलि थुगु मिश्रणयात म्हुतुसिइ इलाः पलख त्वःतादिसँ । अनंलि टिश्यू पेपरं वा प्याःगु कपासं हुयादिसँ । थथे यायेबलय् म्हुतुसि नाइसे च्वनीगु ला जु हे जुल, रंग नं गुलाफि नयावइ ।
– बागू चम्चा कस्तिइ बागू चम्चा हे कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः म्हुतुसिइ पानादिसँ ।
– तुसिया चाः, सन्तरासिया ब्ये, मुसुमया ब्ये (थुपिं स्वता मध्ये छतां) म्हुतुसिइ नियमित बुलेगु यात धाःसा म्हुतुसिया छ्यंगू बांलाइ, अले नाइसे च्वनी । थ्व उपायं म्हुतुसियात सिचुका नं बी ।
– छगू चम्चा दुरुया क्रीम, थुकी निफुति स्वफुति कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः ल्हातं तीजक तीजक म्हुतुसिइ इलादिसँ, थुकिं म्हुतुसि नाइसे च्वनाः बांलाइ । दुरुया क्रिम भिंगु क्लींजर खः, अले थुकिया म्वाइश्चराइजर गुणं म्हुतुसियात नाइसे च्वंकातइ ।
– बहनी द्यने त्ययेकाः नैंक्याःचिकं इलाबिल धाःसा म्हुतुसि नाइसे च्वनाच्वनी । थ्व चिकनय् दुगु तत्वं म्हुतुसियात साप हे बांलाकाबी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS