काठमाडौं मोडेल ओपन डान्स कासा क्वचाल

येँ – थनया खुसिबुँस्थित काठमाडौं मोडेल स्कुलया ब्वँमि मस्तय् दथुइ हुलाप्याखं धेँधेँबल्लाः कासा जुल । ‘काठमाडौं मोडेल ओपन डान्स कम्पिटीशन २००७’ या नामं वंगु आइतवाः उगु कासा जूगु खः ।

ब्वनेकुथिया निर्देशक राजेन्द्र महर्जनया सभापतित्वय् न्ह्याःगु ज्याझ्वलय् चर्यानृत्य गुरू चन्द्रमान मुनिकार मूपाहांकथं झायादीगु खःसा विशेष पाहांकथं नेपालभाषाया संकिपा जामनः गुभाजुया निर्देशक रवि साय्मि झायादीगु खः । १ गू निसें ९ गू तगिंतकया ब्वँमिपिनि दथुइ जूगु हुलाप्याखं कासाय् १ गू व २ गू तगिंया ब्वमिपिंत छगू ब्व, ३ निसें ५ गू तगिंयात छगू ब्व व ६ गुनिसें ९ गू तगिंतक छगू यानाः स्वब्वय् ब्वथलाः न्ह्याकूगु कासाय् न्हापांगु ब्वय् निर्वेश श्रेष्ठ न्हापा लाकेत ताःलात। उगु पुचःपाखें श्रीमिला महर्जन लिउ व सविज्ञा श्रेष्ठ लियांलिउ जुयादिल ।

निगूगु ब्वया कासाय् आकृति गुरूङ्गं न्हाप, आकृति गुरूब लिउ व भावना आलेमगर लियांलिउ सिरपाः त्याकेत ताःलात। तसकं प्रतिस्पर्धात्मक जूगु स्वंगूगु ब्वया धेँधेँबल्लाः कासाय् दृष्टि महर्जनं न्हपा सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु दुसा जरिना मोक्तानं लिउ व असिम बोगटीं लियांलिउ सिरपाः त्याकेत सफल जुल ।

धेंधेंबल्लाः कासाया निर्णायकमण्डलय् नेपालभाषा संकिपा ख्यःया नांजाःम्ह कलाकार रूपेन्द्र श्रेष्ठ थक्वाः, नेपाः डान्स एकेडेमिया रिना महर्जन व नेपालभाषा संकिपा नांजाःम्ह कलाकारलिसें नृत्य प्रशिक्षिक रेश्मी महर्जनं च्वनादीगु खः ।

कासाय् विजयी जुइत ताःलाःपिंत दसिपौ व ट्रफि लःल्हाःगु खः । कासाय् सिरपाः त्याकेत ताःलाःपिंत ब्वनेकुथिया प्रिन्सिपल रविन महर्जनं दसिपौ लःल्हानादीगु खःसा मूपाहां चन्द्रमान मुनिकार व विशेष पाहां रवि साय्मिं ट्रफि लःल्हाना दीगु खः ।

ब्वनेकुथिया स्यनामि हरिकुमार पौडेलं कासाय् त्याःपिंत नगद पुरस्कार लःल्हानादीगु खः । ज्याझ्वलय् थःगु नुगः खँ प्वंकेगु झ्वलय् मूपाहाँ मुनिकारं प्याखंया थीथी पक्षयात
कुलादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS