मानन्धर संघया बुन्हिया लसताय् थीथी कासा

येँ- केन्द्रीय मानन्धर संघया ६७ क्वःगु पलिस्था दिं (स्थापना दिवस)या लसताय् लाकाः थीथी कासा जुल । संघया बुन्हिया लसताय् मानन्धर ल्याय्म्ह पुचः व कासा उपसमितिया ग्वसालय् थनया सामाखुसीस्थित आशिर्वाद कलेजय् मचा ब्वाज्या, चेस व टेबुलटेनिस कासा जूगु खः । अथे हे संघया बुन्हिया लसताय् शम्भूमान (काकाभाई)–बसुन्धरा लुमन्ति सिरपाः कमिटीया ग्वसालय् मचा किपा च्वज्या कासा जुल ।

टेबुलटेनिस कासाय् मिजंपाखे उज्वल मानन्धर (तँलाछि) न्हाप, तरुण मानन्धर (थँीहति) लिउ व रोजेश मानन्धर (दैसाः) त्वाः लियांलिउ लाःगु दु । अथे हे मिसापाखे जूगु टेबुलटेनिस कासाय् विन्दिया मानन्धर (भिंद्यः गुथि), पलिसा मानन्धर (भिंद्यः गुथि) व नसला मानन्धर (चस्वांद्वँ) त्वाः छसिकथं न्हाप, लिउ व लियांलिउ लाःगु दु ।

थुकथं हे चेस कासाय् सुरेश मानन्धर (तंलाछि) न्हाप, राकेश मानन्धर (सिवा साय्मि खलः) लिउ व प्रफुल्ल मानन्धर (पाक्व) लियांलिउ लाःगु खः । थ्व स्वयां न्ह्यः जूगु मचा ब्वाज्या कासाय् ४ दँ तक दुपिनिगु दथुइ जूगु कासाय् प्रजेन मानन्धर (थँीहति), दिर्घायु मानन्धर (पाक्व) व ओजोन मानन्धर (भिंद्यः गुथि) छसिकथं न्हाप, लिउ व लियांलिउ लाःगु दुसा ५ दँ च्वय्या मस्तय् दथुइ जूगु कासाय् सायुज्य मानन्धर (दैसाः), सम्यक मानन्धर (भिंद्यः गुथि व विशेष मानन्धर (भिंद्यः गुथि) न्हाप, लिउ व लियांलिउ लाःगु दु ।

मचा किपा च्वज्याय् १० दँ क्वय्यापिनिगु कासाय् लुँस्वां मानन्धर (थँहिति) व १० दँ च्वय्यापिनिगु कासाय् सचेतना मानन्धर (चस्वांद्वँ) न्हाप लाःगु दुसा १० क्वय्या पुचलय् पल्पसा मानन्धर (भिंद्यः गुथि) व १० च्वय्या पुचलय् बत्सल मानन्धर (पुलांसः शिवरात्री गुथि, तेखाच्वं) हःपाः सिरपाः त्याकेत ताःलाःगु दु ।
कासाय् विजयी जुयादीपिंत थ्व हे वइगु पोहेलागा चौथि (पुस २९) कुन्हु संघया ख्वीन्हय्क्वःगु बुन्हिया लसताय् जुइगु ज्याझ्वलय् सिरपाः लःल्हाइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS