देगु पुजा यायेगु थाय् संरक्षण व मर्मत यायेत सेनापाखें स्वीकृति

ख्वप –  थनया थःनेया कुम्हाःतय् देगु पुजा यायेगु थाय् पश्चिम लागाया ऐतिहासिक लानिपुखू लागाया संरक्षण व सुधार याइगु जूगु दु । नेपाली सेनां अधिनय् कयातःगु उगु थाय् थनया थःने च्वंपिं कुम्हाःत ह्याउँज्या प्रजापति खलःया देगु पुजा न्यायेकीगु थाय् खः । उगु थासय् ख्वप नगरपालिकां पुखू जःखःया लागाय् मर्मत सम्भार यायेगु निंतिं कुतः यानाच्वंगु खः ।

ताःई न्ह्यवंनिसें हे उगु थासय् देगु पुजा यायेत वइपिं च्वने मछिंक पुजा यायेमाःगुलिं नगरपालिकां उगु थासय् ख्वप नपां मर्मत यायेगु निंतिं कुतः याना वयाच्वंगु खः । देगु पुजा यायेत तकं मछिंक च्वनेमाःगु उगु थासय् पुखूया जःखः मर्मत सम्भार यानाः लानिपुखूयात नं पुलांगु हे स्वरुपय् हयेत कुतः यानाच्वंगु खः ।

लिपांगु इलय् नपाया कुतःयात नेपाली सेनां स्वीकृति बीवं आः उगु थासय् मर्मत सम्भार यायेगु ज्या न्ह्याःगु दु ।नगरपालिकाया कुतःयात नेपाली सेनां स्वीकृति बीवं ख्वप नगरपालिकाया प्रमुख सुनील प्रजापतिं उगु ऐतिहासिक थाय् नापं पुखूया संरक्षण व सुधार यायेगु ह्वःताः बिउगु धासें नेपाली सेनाप्रति आभार नं प्वंकादीगु दु ।

ख्वप नपाया कुतःयात ग्वाहालि याःगु खँय् लसता प्वंकुसे नेपाली सेनां हे ग्वसाः ग्वःगु छगू ज्याझ्वलय् नगरप्रमुख प्रजापतिं नेपाल सेनाया महारथी पूर्णचन्द्र थापायात म्हय्खा झ्याः उपहारकथं लःल्हानादिल । येँ भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाया मुख्यालयय् ग्वसाः ग्वःगु छगू विशेष ज्याझ्वलय् नगरप्रमुख प्रजापतिं प्रधान सेनापति थापायात म्हय्खा झ्याः लःल्हानादीगु खः ।

उगु इलय् सेनाया महारथी थापां सेना व जनताया दथुइ स्वापू क्वातुका वनेगु ज्यायात देय्न्यंकं न्ह्याका वनेगु जुइ धयादिल । प्रधानसेनापतिं नं नगरप्रमुखयात मतिनाया चिं लःल्हानादीगु खः । नेपाली सेनां स्वीकृति बीवं ख्वप नपां नं छगू करोड दां विनियोजन यानाः पुखूया जिर्णोद्वार यायेगु ज्या न्ह्याकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS