वैदेशिक रोजगारी सीपिंत निगू अर्ब मल्याक राहत

येँ – वैदेशिक रोजगारीया झ्वलय् मदुपिनि परिवारयात राहत स्वरुप सरकारं निगू अर्ब १८ करोड १९ लाख तका इनेधुंकूगु खँ वैदेशिक रोजगार बोर्डं धाःगु दु । वैदेशिक रोजगारया झ्वलय् विदेशय् हे सीपिं नेपाःमितय् ल्याः वंगु झिदँया दुने ७ हजार ७ सय २५ थ्यनेधुंकूगु दु । चालु आर्थिक दँय् जक बोर्डं निसः व ५५ म्ह सीपिनि छेँजःपिंत १६ करोड ६० हजार तका ग्वाहालि कथं बीधुंकूगु खँ धाःगु दु ।

थौंकन्हय् नेपालं दँय् निगूत्या लाख ज्यामित श्रम स्वीकृति कयाः वैदेशिक रोजगारी वनेगु यानाच्वंगु दु । थुपिं मध्ये गुलिखे ज्यामित विदेशय् हे ज्यान गुमे यायेत बाध्य जुयाच्वंगु दु । बोर्डया तथ्यांक कथं थौंकन्हय् वैदेशिक रोजगारय् वनीपिं मध्ये न्हि निम्ह धयाथें ज्यामितय् सीम्ह नेपाः वयेगु जुयाच्वंगु दु ।

बोर्डया तथ्यांक कथं थगुने रोजगारय् वंपिं मध्ये थ्यंमथ्यं न्हय्सः व ६० म्हेसिया सीम्ह हःगु खः । वंगु झिदँया दुने नेपाली ज्यामित दकलय् अप्वः मलेसिया सीगुजुयाच्वंगु दु । आःतक मलेसियां जक निद्वः, न्हय्सः व ५४ म्हेसिया सीम्ह नेपाः हयेधुंकूगु दु । थ्व धुंकाः साउदी अरेबियाय निद्वः व ९६ म्हेसिया ज्यान वंगु दुसा कतारय् १४ सय ९९ म्हेसिया ज्यान वनेधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS