ख्यालि न्हिली

सरकारी बसय् च्वने मयः ।
सरकारी स्कुलय् आखः ब्वने व ब्वंके मयः ।
सरकारी अस्पतालय् वासः याके मयः ।
तर……….. !
सकसितं सरकारी जागिर धाःसा नयेयः ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः दुःख ला झी पासापिं थें हे खः । छाय्कि थ्व न्ह्याबलें नापं हे दयाच्वनी । तर सुख ला वइ वनी ।
मेम्ह शिक्षक ः थ्व तसकं हे पाय्छि खँ खः । छाय्कि कलाः न्ह्याबलें छेँय् हे दयाच्वनी, तर ससः केहें धाःसा वयाच्वनी, वनाच्वनी
ह्ह्ह्
कलाः ः थौं छि द्यँद्यं हे जितः छाय् ब्वः बियाच्वनादीगु ?
भाःत ः मखु मखु छंत भ्रम जूगु खयेमाः ।
कलाः ः छुकिया भ्रम धकाः ले ?
भाःत ः खँ छु धाःसां जि द्यनाच्वनागु मखु, ज्वलय् हे खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS