मयःम्ह मिसा ब्याहा यानाबीत्यंगुलिं आत्महत्या

ख्वप – मयःम्ह मिसालिसे ब्याहा याना बीत्यन धकाः छम्ह मिजनं आत्महत्या याःगु दु । थनया ब्रम्हायणीइ च्वंगु के एण्ड के मोटर पार्टय् ज्या याइम्ह राजन मारिखूं थःगु आत्मकथा हे च्वयाः आत्महत्या याःगु खः । शुक्रवाः सुथय् ताः ई तक पसःया शतर मचायेकेवं दुने स्वःगु इलय् वयात यगानाच्वंगु लुइकूगु खः । वया नापसं वं च्वया थकूगु डेट नोट नं लूगु दु ।

छन्हु न्ह्यः बहनी जक छेँय् वयागु इहिपाया खँ क्वःजिउगु खः । तर २७ दँ दुम्ह राजनं थः प्रेमि दयेक दयेकं मां अबुपिंसं जबर्जस्ती मेम्ह मिसा ब्याहा याना बीत्यंगुलिं आजित जुयाः आत्महत्या यायेमाःगु खँ थःगु डेट नोटय् न्ह्यथनातःगु दु । प्यम्ह तता दुम्ह राजन छेँया याकः काय खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS