ख्यालि न्हिली

लँय् एम्बुलेन्स वा जन्ती वयाच्वन धाःसा निगुलिंयात दकलय् न्हापां लँ त्वःता बीमाः । छाय्कि थुपिं निगुलिं जीवनया संघर्षया लँय् वनाच्वंपिं खः ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः छु खः नेताजी, छिम्ह काय ला जांचय् फेल जूगु खः नि अय्सां छि लय्लय् तातां लड्डु इनाच्वनादिल !
‘खँ छु धाःसां ७० म्ह विद्यार्थी दुगु कक्षाय् ६५ म्ह ला फेल हे जुल’— नेतां धाल—‘थ्व ल्याखं बहुमत ला जिमि कायया पक्षय् हे दु नि सा !’
ह्ह्ह्
‘माफ यानादिसँ !’ स्वयेबलय् सामान्य थें च्वंसां थ्व खँग्व वास्तवय् धाथें हे अजू चायापु ।
छाय्धाःसां मेपिं सकसिनं धाःसा ठीक हे जू तर ……..
……. तर डाक्टरं धाल धाःसा खेल खत्तम !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS