ज्योति परिवारं धर्मकीर्ति विहारयात जग्गा व छेँया लालपुर्जा लःल्हात

येँ –  नेपाःया नांजाःगु औद्योगिक घराना ज्योति समूहपाखें धर्मकीर्ति विहार संरक्षण कोषया निंतिं जग्गा व छेँ लःल्हाःगु दु । ज्योति समूहया पद्मज्योति कंसाकार, डा. रुपज्योति कंसाकार व छेँजःपिंसं विहार संरक्षण कोषया अध्यक्ष नापं विहार प्रमुख अनागारिका धम्मावति गुरुमांयात ५ आना जगा व उगु जग्गाय् दनातःगु छेँया लालपुर्जा विहारया निंतिं लःल्हानादीगु खः ।

थौं स्वयां ४० दँ न्ह्यव हे साहु मणिहर्ष ज्योति कंसाकारं येँ मनपा २७ वडा श्रीघलय् (थौंकन्हय् धर्मकीर्ति विहारया उत्तर पश्चिमपाखे) ५ आनाः जग्गा न्यानाः छेँनापं दनाः विहारया गुरुमांपिंत धर्मया ज्याखँ यायेगु निंतिं लःल्हानातःगु खःसा आः वयाः उगु जग्गा व भवन वैधानिक रुपं हे धर्मकीर्ति विहार संरक्षण कोषया नामय् नामसारी तकं यानाः लालपुर्जा लःल्हाःगु खः ।

जग्गा व विहारया निंतिं भवनया मू दाता मणिहर्ष ज्योति व वय्कःया जहान केशरीलक्ष्मीया किपाय् स्वां देछासे देवा च्याकाः न्ह्याःगु ज्याझ्वलय् दाता पद्मज्योति व रुपज्योतिं थः बाज्या, अबु व मामं क्यंगु लँपुइ वनाः बुद्ध धर्म च्वन्ह्याकेगु ज्याय् फूचाःकथंया ग्वाहालि याना वयाच्वनागु धासें विहारयात जग्गा व भवन लःल्हायेगु ज्या देगलय् गजू छुइगु थें जक ज्या जूसां थःपिं लय्ताःगु खँ कनादिल ।

ज्याझ्वलय् भिक्षु कोण्डन्यं साहु भाजुरत्न, साहु मणिहर्ष व वय्कःया जहान केशरीलक्ष्मीं नेपालय् बुद्ध शिक्षा च्वन्ह्याकेगु ज्याय् यानादीगु योगदानयात कयाः च्वछाना बिज्यासें गजू छुइगु धइगु नं जग स्वनेगु ति हे अतिकं महत्वपूर्ण जूगुलिं ज्योति समूहया परिवारं यानादीगु धर्मया ज्या अतिकं च्वछायेबह जूगु धयाबिज्यात ।

कोषया अध्यक्षलिसें विहार प्रमुख धम्मावति गुरुमां नं लालपुर्जा लःल्हाना कया बिज्यासें बुद्ध शिक्षा अध्ययनया निंतिं थः बर्मा वनागु इलंनिसें हे ज्योति परिवारनापं बांलाःगु स्वापू दुगु व उगु इलंनिसें हे आपालं ग्वाहालि दुगु खँ कनाबिज्यात ।

लिसें वसपोलं बर्माय् अध्ययन यानाः लिहां वयेधुंकाः धर्मकीति विहार दयेके न्ह्यः वय्कःपिनिगु केलत्वालय् च्वंगु छेँय् च्वनागु खँ कनाबिज्यासें वय्कःपिनिगु हे सल्लाहकथं विहार दयेकेगु नापं विहारया निंतिं ज्योति परिवारपाखें ग्वाहालि दयाच्वंगु खँ कनाबिज्यात ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS