सरकारपाखें छाया सेन्टर बारे संरासय् गलत रिपोर्ट

येँ- संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्या मानव अधिकार तथा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संगठनयात ठमेलया पलेस्वां पुखुली दयेकूगु छाया सेन्टरयात कयाः सरकारं मखुगु जानकारी बिउगु खँ धाःगु दु । संरासंया मानव अधिकार सम्बन्धी अनुगमन याइगु प्यम्ह स्वतन्त्र विज्ञतय्सं छाँया सेन्टरं यानाः स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदाययात लाःगु लिच्वःयात कयाः वंगु मार्च ३० तारिखय् छपु पौ छ्वयाः सरकारयाके न्ह्यसः न्यंगु खः ।

विज्ञतय्सं छ्वयाहःगु न्हयसलय् छायाँ सेन्टरं यानाः स्थानीय आदिवासी नेवाः समुदायया थबहि विहार, पलेस्वां पुखु व लिक्कसं लाःगु धार्मिक, साँस्कृतिक व गुथिया जग्गा लगायतया अधिकार उल्लंघन जूगु धकाः जानकारी वःगुलिं खः मखु लिसः छ्वयेत सरकारयात धाःगु खः ।

सरकारं सेन्टरं यानाः नेवाः समुदायया धार्मिक प्रथा, थबहि विहार व पलेस्वां पुखू जःखःया क्षेत्रय् छुं नं लिच्वः मलाः धकाः लिसः छ्वःगु खः । सरकारं छ्वःगु लिसः गैरजिम्मेवारीपूर्ण व मखुगु खँ जूगु ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानं धाःगु दु ।अ भियानं छगू वक्तव्य पिथँसें छाया सेन्टरं यानाः नेवाः समुदायया अधिकार उल्लंघन जूगु अवस्थाय् गम्भीर जुयाः सरकारं थःपिनिगुलिसः सचे यायेमाःगु माग याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS